zondag 4 mei 2014

PvdA en VVD praten over lagere lasten op arbeid, maar ondertussen verhogen ze lasten op arbeid.

In de media praten de coalitiepartners PvdA en VVD van het kabinet Rutte2 met graagte over lagere lasten op arbeid. Het wonderlijke is dat het zelfde kabinet van PvdA en VVD, zowel in 2013 als in 2014 de lasten op arbeid juist heeft verhoogd, namenlijk zowel in 2013 als in 2014 zijn de werkgeverspremies door Rutte2 verhoogd.

Gevolgen wijziging werkgeverslasten in 2013:
http://www.gt.nl/nl/nieuws/gevolgen-wijziging-werkgeverslasten-2013/3247
Citaat: "Al met al bent u minstens 0,75 procent van uw loonsom meer kwijt aan sociale lasten." Einde citaat.

Lasten werkgevers stijgen in 2014:
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/3666908/lasten-werkgevers-stijgen-in-2014.html
Citaat: "Het totaal aan werkgeverspremies stijgt van 18,33 procent in 2013 naar 19,16 procent dit jaar." Einde citaat.


Je zou de indruk kunnen krijgen dat PvdA en VVD het ene zeggen (lagere lasten op arbeid), maar het andere doen (hogere lasten op arbeid).

Daarbij komt nog iets, en dat is dat belastingherzieningen (daar praten ze nu veel en graag over) grote operaties zijn die veel (procedurele) tijd vergen, en dat de beoogde effecten van doorgevoerde belastingstelselwijzigingen soms enige tijd op zich laten wachten. Dit terwijl de werkzoekenden nu werk willen, iets wat ook past in de beoogde participatie-maatschappij, en niet misschien pas over zoveel jaar.

Verwonderlijk is ook het volgende, namenlijk de 1 april deal tussen PvdA en VVD over verhoging van de arbeidskorting voor de hogere middeninkomens leidt nauwelijks tot meer banen, terwijl verlaging van de werkgeverspremies (generiek en/of specifiek) wel tot meer banen leidt. Laten PvdA en VVD de kans voor 2015 benutten en niet de arbeidskorting verhogen maar de werkgeverspremies (generiek en/of specifiek) verlagen, een mooie kans om de lasten op arbeid te verlagen. Nog sterker die verlaging van de werkgeverspremies kan al per 1 juli 2014.

Wellicht is het een idee als het kabinet Rutte2 de grondwet een keer goed leest:
Grondwet artikel 19.1 "Grondwettelijk recht op werk":
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbry4ewwm
Citaat: "Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid." Einde citaat.

Al met al zijn op dit moment niet alleen de ondernemers de klos door het beleid van PvdA en VVD maar ook de werknemers. Ondernemers door de hogere lasten die PvdA en VVD hebben "doorgeschoven", werknemers doordat PvdA en VVD wel praten over banen, maar (zie de daden) niet zorgen voor banen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten