donderdag 21 november 2013

Ideeën voor meer banen


Geen Woorden maar Banen
Ideeën voor meer Banen
Het kabinet Rutte 2 praat veel over banen, maar als je naar de daden kijkt dan vindt het kabinet Rutte 2 het redden van de schatkist belangrijker dan het redden van de banen.

Mijns inziens moet er meer gebeuren om te zorgen dat er banen komen:

- Niet alleen de schatkist redden maar ook de banen redden
- Niet gokken op economische groei
- Verlaging werkgeverspremies generiek en specifiek
- Stimuleren economie (vraagstuk op zich)
- Permanent maken laag BTW tarief voor woning verbetering en woning onderhoud
- Vergroening belastingstelsel (o.a. energiebesparing, innovatie en groene banen)
- Lastenverschuiving
- BTW tarief bepalen adhv criteria noodzaak luxe duurzaam en arbeidsintensief
- Een nieuw antwoord formuleren op de flex (uitdaging)
- Minder regels meer maatwerk
- Toekomstbestendig pensioensysteem (uitdaging)
- Mensen als mens behandelen en niet als dossier
- Gezond oud worden (o.a. arbo en psa)
- Zwart werk omzetten naar wit werk
- Minimum VPB tarief in Europa
- VPB omhoog en wg-premies naar beneden
- Aanpakken belastingontwijking
- Herziening systeem van 2 jaar ziektewet
- Werkgelegenheids optimalisatie ipv winst maximalisatie
- Van uitkeringszekerheid naar werkzekerheid
- Correcte aanpak schijnzelfstandigheid (uitdaging)
- Leuk en aardig al die MOE-werkers aan het werk in NL, maar wat doen we om werkzoekende Nederlanders aan werk te helpen? (o.a. uitbuiting aanpakken)
- MOE-werkers niet meer goedkoper dan Nederlanders

Indien boven vermeldde aanpak succesvol is, betekent dat meer banen, minder werklozen, meer arbeidsgehandicapten met een baan, een kleinere overheid (immers kleiner overheidsbeslag op BBP), inverdien effecten en een vergroting van de kans dat de inkomstenbelasting naar beneden kan op termijn.

De uitdaging is om ook al is mogelijk onverhoopt de economische groei de komende jaren laag, om dan toch te zorgen dat er meer mensen aan het werk komen (o.a. mensen met een arbeidshandicap). Hierbij moet in het achterhoofd worden meegenomen dat de wereld blijvend anders is dan voor 2008 en dat er sprake is van niet 1 crisis maar van meerdere crisissen bijna tegelijkertijd.

Lokaal betekent de inzet op banen o.a.:

- Goede bereikbaarheid over weg spoor water en internet
- Ondernemersvriendelijk klimaat
- Liefst één contactpersoon per ondernemer
- Startersloket
- Bij aanbesteden kansen voor regionale ondernemers
- Aanpakken inbraak
- Droge voeten
- Onnodige regelgeving terugdringen

Iets overnemen van dit weblog kan alleen op verzoek.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
werkzoekende met een arbeidshandicap
http://www.gerrithartholt.nl
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Bijgewerkt 28 sept 2014

P.S.1 Het kabinet Rutte 2 "gokt" feitelijk op economische groei en gevolgen vergrijzing, nou dat is inderdaad een "gok". De werkzoekenden in NL hebben niets aan een kabinet dat "gokt" op banen "op termijn", de werkzoekenden en arbeidsgehandicapten in NL willen een baan en wel nu.

P.S.2 CNV wil lagere lasten op arbeid (bijvoorbeeld premiekorting) voor meer banen. #eens
http://www.cnv.nl/blog/blog-post/2014/03/18/cnv-reactie-op-cpb-cijfers-1/

P.S.3 FNV pleit in aanvalsplan werkloosheid voor lagere lasten op arbeid #eens
http://www.fnv.nl/themas/economie/nieuws/een_miljard_voor_aanvalsplan/

P.S.4 Oproep Atzo Nicolaï aan Europese politiek 'geen woorden maar banen':
https://twitter.com/Akkerjoost/status/454903381531045888

P.S.5 Manifest VNO-NCW 'Geen woorden maar banen - voor een Europa dat werkt!'
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Brochures/Pages/Manifest_Geen_woorden_maar_banen_Voor_een_Europa_dat_werkt_186.aspx#.U02BR1V_uSq

P.S.6 Minister Asscher wil dat (laagbetaalde) arbeid goedkoper wordt via verlaging lasten werkgevers. Als voorbeeld verwees hij naar de SPAK (specifieke afdrachtskorting / een regeling die tot 2005 bestond).
http://www.nu.nl/economie/3751658/vergrijzing-stopt-werkloosheid-niet.html


2 Stellingen op Stand.nl in 2013:
De uitkomst van stemmingen op stand.nl zijn niet representatief, wel geven ze enige indicatie.

Oneliners:
Geen Woorden maar Banen
Van werkloosheidsbeleid naar werkgelegenheidsbeleid
Geen beperkingen maar kansen
Niemand tussen wal en schip
De overheid is nu onderdeel van het probleem terwijl de overheid deel van de oplossing moet zijn
Stop race to the bottom
Niet (te veel) gokken op economische groei
Problemen zijn er om op te lossen
Van uitkeringszekerheid naar werkzekerheid
Werkloosheid aanpakken ipv werklozen aanpakken
Grondwettelijk recht op werk
Gelijk loon voor gelijk werk
Kansen creëren en kansen benutten
Werk aan de winkel
Werk maken van werk
Aanvalsplan werkloosheid
Banen Banen Banen
Banen nodig en wel nu

Rutte 2 heeft de werkgeverspremies verhoogd in 2013 en 2014:
http://www.gt.nl/nl/nieuws/gevolgen-wijziging-werkgeverslasten-2013/3247
Citaat: "Al met al bent u minstens 0,75 procent van uw loonsom meer kwijt aan sociale lasten." Einde citaat.
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/3666908/lasten-werkgevers-stijgen-in-2014.html
Citaat: "Het totaal aan werkgeverspremies stijgt van 18,33 procent in 2013 naar 19,16 procent dit jaar." Einde citaat.

6 opmerkingen:

 1. heel leuk hoor zo, en gelijk heb je in veel zaken , maar ik ben "arbeidsgehandicapte en ben deels afgekeurd, dan moet UWV reintegreren stimuleren en er bij helpen , maar die bureaus hebben geen banen dus dat is weg gegooid geld,-werkgevers moeten bereid worden gemaakt( verplichten) om ons ook een kans te geven , wij zijn NOG goedkoper per jaar als die ene POOL of zo die ze willen..! door de subcidies die ze krijgen voor in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte -- en WIJ hebben NOG minder te besteden dan zij die NET in de WW zitten.. en een GROTER pensioen gat dan meesten,, ( ook dat wordt niet aangevuld voor ons! en zonder baan wordt dit alleen maar groter..) , wie zorgt voor banen voor ONS?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Anoniem.

   Juist voor arbeidsgehandicapten is het zaak dat er banen bijkomen. De ervaring leert dat als de werkloosheid hoog is dat arbeidsgehandicapten het extra moeilijk hebben om een baan te verwerven. Op het moment dat de werkgelegenheid flink groeit dan nemen de kansen voor arbeidsgehandicapten ook toe. Er is dus een 2 trapsraket nodig, de 1e trap is dat de werkgelegenheid in het algemeen (flink) groeit, de 2e trap is dat arbeidsgehandicapten dan aan een passende baan geholpen worden o.a. door te zorgen dat het inhuren van arbeidsgehandicapten financieel aantrekkelijk is.

   Anders geformuleerd, leuk en aardig al die arbeidsmigranten hier aan het werk, wat doet NL om de werkzoekende Nederlanders (inclusief arbeidsgehandicapten) aan werk te helpen?

   Anoniem het beste.

   Groet de initiatiefnemers van de actie en petitie Geen Woorden maar Banen.

   Verwijderen
 2. Er verdwijnen juist banen door automatisering.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Anoniem.

   Mechanisering / automatisering dat is op zichzelf geen nieuw verschijnsel, dat gebeurt al langer. We moeten ons niet concentreren op de banen die (gaan) verdwijnen, maar moeten ons concentreren op het doen ontstaan van nieuwe banen (als bijvoorbeeld ICT, Zorg en Groene banen). En voor hen die geen werk kunnen krijgen moeten we een oplossing vinden.

   Anoniem het beste.

   Groet de initiatiefnemers van de actie en petitie Geen Woorden maar Banen.

   Verwijderen
 3. Beste Gerrit,

  Op de groep VVD op LinkedIn stuitte ik op jouw bijdragen aan de discussie "Gouden Bijstand". Omdat ik geen lid ben van die groep, kan ik niet op die discussie reageren, daarom haak ik graag op dit blog aan op jouw bijdragen aldaat.
  Toen in 2008 de Kredietpaniek uitbrak, zag ik daarin een unieke kans om onze samenleving radicaal anders in te richten: duurzamer, zorgzamer en anderszins meer solidair. Ik heb ten aanzien daarvan een heel netwerk opgezet; en ideeën die hierop betrekking hebben, heb ik samengevat in een presentatie, die ik je -desgewenst- graag zal toesturen!

  Met hartelijke groet,

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte meneer van den Bergh.

   Dank voor de reactie. Wellicht is het een idee als u mij een uitnodiging om te linken stuurt op linkedin. Mocht dat om wat voor reden dan ook niet kunnen. Plaats dan een reactie in dit weblog o.v.v. uw mailadres en daarbij het verzoek om dat bericht niet te plaatsen (dit weblog staat op modereren).

   Groet Gerrit Hartholt namens de initiatiefnemers van de actie en petitie Geen Woorden maar Banen.

   Verwijderen