vrijdag 15 augustus 2014

Voorspelde groei voor 2015 reden tot juichen?

Het CPB voorspeld dat er in 2015 sprake is van een economische groei van 1,25%, is dat reden tot juichen?


Uit de cijfers door het CPB gepresenteerd op 14 augustus 2014 blijkt het volgende:
- Geschatte economische groei 2014 0,75%, geschat voor 2015 1,25%.
- Neerwaartse risico's (0,25 of 0,5) door crisissen Rusland en Midden-Oosten.
- De werkgelegenheid daalt in 2014 met 0,5%, geschat voor 2015 een stijging van 0,5%.
- De lagere werkloosheid is vooral het gevolg van een dalend arbeidsaanbod.

Met in het achterhoofd het feit dat de Europese Economie in het 2e kwartaal 2014 niet gegroeid is, vindt GeWoMaBa de cijfers voor 2015 geen reden tot juichen. Dit alles onderstreept ons inziens dat er meer moet gebeuren om te zorgen dat er banen komen. Ons inziens dient het zo te zijn dat ook als is de economische groei aan de lage kant, dat er toch sprake is van banengroei.

Crisis Rusland kan effect hebben op economie:
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/3851971/crisis-rusland-kan-effect-hebben-economie.html

Citaat: "De lagere werkloosheid is vooral het gevolg van een dalend arbeidsaanbod, schrijft het CPB. De werkgelegenheid daalt dit jaar met een half procent, volgend jaar stijgt deze juist met een half procent." Einde citaat.

Economische groei eurozone valt stil:
http://www.nu.nl/economie/3852054/economische-groei-eurozone-valt-stil.html

Uitblijven groei eurozone onderstreept uitdagingen:
http://www.nu.nl/economie/3852630/uitblijven-groei-eurozone-onderstreept-uitdagingen.html

Dijsselbloem ziet ruimte voor kleine lastenverlichting:
http://www.nu.nl/geldzaken/3852900/dijsselbloem-ziet-ruimte-kleine-lastenverlichting.html

Citaat: "Ook de ChristenUnie vindt dat minister Dijsselbloem de lasten moet verlichten. Het kabinet moet daarom alles op alles zetten om de werkgelegenheid te bevorderen door bijvoorbeeld de lasten op arbeid te verlagen." Einde citaat.

GeWoMaBa is het met de ChristenUnie eens dat er ingezet moet worden op banen door verlaging lasten op arbeid. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de werkgeverspremies generiek en specifiek te verlagen. GeWoMaBa wil zelfs nog een stap verder gaan, de voor 2015 door PvdA en VVD beloofde verhoging van de arbeidskorting voor inkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro kan beter gebruikt worden om de werkgeverspremies generiek en specifiek te verlagen. Tevens kan de VPB iets verhoogd worden, en de opbrengst daarvan gebruiken om de werkgeverspremies te verlagen. De snelste en effectiefste methode om de economie aan de praat te krijgen is door te zorgen dat de banenmotor start en blijft draaien. Het herstel van het consumentenvertrouwen wat dit oplevert, is goud waard. Naast verlaging van de werkgeverspremies generiek en specifiek is het wellicht nodig dat de ECB de economie wat meer stimuleert.

Verhoging arbeidskorting of verlaging werkgeverspremies?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/verhoging-arbeidskorting-of-verlaging.html

Pas als er daadwerkelijk banen bijkomen en de werkloosheid daalt doordat de werkzoekenden aan het werk komen (uitstroom naar werk), kan er reden tot juichen ontstaan.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt