vrijdag 25 april 2014

Vraag aan de Europese lijsttrekkers

Graag wil GeWoMaBa de volgende vraag voorleggen aan de Europese lijsttrekkers:

De Banken zijn gered, Griekenland is gered, Cyprus is gered, de Euro is (voorlopig) gered, de Schatkisten worden gered, in NL worden zelfs de dieren gered (Animal Cops), wanneer worden de Banen gered?

Wij zijn benieuwd naar het antwoord.

Zie ook 'Stijging werkloosheid bedreiging voor Euro':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/10/stijging-werkloosheid-bedreiging-voor.html

Citaat uit The Economist: "If the massive and growing unemployment problem isn't addressed soon and agressively, all ..... will have for naught. Angry electorates will finally declare: enough." Einde citaat.
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2012/10/euro-crisis?fsrc=scn/tw_ec/getting_worse_more_slowly_isnt_good_enough

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

CBS cijfers maart 2014: Aantal banen daalt, maar werkloosheid daalt ook. Ra ra hoe kan dat?

Uit de werkloosheidscijfers over maart 2014 door het CBS bekend gemaakt op 17 april 2014, blijkt dat het aantal banen in het 1e kwartaal 2014 is gedaald, maar dat tegelijkertijd de werkloosheid ook gedaald is. Ra ra hoe kan dat? Antwoord: mensen trekken zich terug van de arbeidsmarkt.

CBS persbericht 17 april 2014 Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-024-pb.htm

Volkskrant Licht daling werkloosheid, maar minder mensen aan het werk:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3636961/2014/04/17/Lichte-daling-werkloosheid-maar-minder-mensen-aan-het-werk.dhtml

Weblog voorzitter CNV: Daling werkloosheid is alleen goed bij meer banen:
http://www.cnv.nl/blog/blog-post/2014/04/17/daling-werkloosheid-is-alleen-goed-bij-meer-banen/


Mensen met een baan #cbs

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Humor en Arbeidsmarkt


Loesje poster over werk zoeken


Fokke & Sukke hebben een sollicitatie


Iedereen wist dat het niet kon. Totdat ...............


Fokke & Sukke zijn moeilijk plaatsbaar


Waarom de tuinbouwsmuf geen werk vond


Fokke & Sukke zijn arbeidsrechtadvocaten


Loesje poster En zodra iedereen meedoet komt de regering met de participatietax

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

woensdag 16 april 2014

Kabinet eist goed sociaal plan Philip Morris. Idee: werkzoekenden eisen naleving grondwettelijk recht op werk.

Woensdag 16 april 2014 verscheen het bericht dat het kabinet eist dat er een goed sociaal plan komt bij Philip Morris, een interessante ontwikkeling. Wellicht is het een idee als de werkzoekenden naleving gaan eisen van het "grondwettelijke recht op werk".

Nu.nl Kabinet eist goed sociaal plan Philip Morris:

Art 19.1 grondwet "grondwettelijk recht op werk":
Citaat: "Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid." Einde citaat.

Ik ben benieuwd wat er gebeurt als de werkzoekenden inderdaad gaan eisen dat de overheid meer moeite doet om te zorgen dat er banen komen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen

vrijdag 11 april 2014

Welke gemeente wordt banengemeente van het jaar 2014 ?

Naar verluidt worden er allerlei verkiezingen gehouden onder gemeenten.

De sport gemeente van het jaar.
De groenste gemeente van het jaar.
De beste gemeente om in te wonen.
De snelste gemeente.
De ZAP gemeente van het jaar. (ZAP = ZwerfAfvalPakkers)
De topsport gemeente van het jaar.
De wandelgemeente van het jaar.
De duurzaamste gemeente van het jaar.
De beste gemeente van het jaar. (Algemeen)

Misschien is het een idee om over 2014 de verkiezing banengemeente van het jaar te organiseren, die gemeente die instaat is om (naar verhouding) het grootste aantal werkzoekenden aan werk te helpen die wordt banengemeente van het jaar. Niet wachten tot het kabinet Rutte 2 de participatiewet over de schutting gooit naar de gemeenten (gelijktijdig met een forse bezuinigingsdoelstelling), maar proactief al in 2014 de werkzoekenden en arbeidsgehandicapten aan werk helpen.

Anders geformuleerd, elke 100 bijstandgerechtigden die door effectief en efficiënt beleid blijvend aan werk worden geholpen levert een gemeente ruw geschat €1 mln tot €1,5 mln per jaar op.

Ideeën die kunnen helpen zorgen voor banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/verhoging-arbeidskorting-of-verlaging.html

Petitie Geen Woorden maar Banen (enigsinds pittige tekst):
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen

Bijdrage aan website DeKwetsbaren:
http://dekwetsbaren.tumblr.com/post/82378438656/geen-woorden-maar-banen
http://dekwetsbaren.tumblr.com/

Met werkzoekende groet Gerrit Hartholt
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Bijdrage op website DeKwetsbaren.nl

Vrijdag 11 april 2014 heb ik een bijdrage geplaatst op de website getiteld DeKwetsbaren.nl

Geen Woorden maar Banen:
http://dekwetsbaren.tumblr.com/post/82378438656/geen-woorden-maar-banen

DeKwetsbaren:
http://dekwetsbaren.tumblr.com/

Integrale tekst van mijn bijdrage / idee:
-----------------------------------------------------------------------------------
Geen Woorden maar Banen

Het kabinet praat veel over banen, maar als je naar de daden kijkt dan vindt het kabinet de schatkist belangrijker dan banen redden. Naar mijn mening moeten de schatkist en de banen tegelijk gered worden.

Dit kan bijvoorbeeld door de werkgeverspremies generiek en specifiek te verlagen. Actueel voorbeeld: De 500 miljoen gemoeid met de verhoging van de arbeidskorting (voorstel voor 2015) kan beter gebruikt worden om de werkgeverspremies (specifiek) te verlagen, mijns inziens levert het 2e meer banen op. Lees meer hierover op mijn blog.
Naast het weblog ben ik de petitie ‘Geen Woorden maar Banen’ gestart (enigszins pittige tekst) en ben ik de initiatiefnemer van het aangenomen voorstel ‘Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken’.

Groet Gerrit Hartholt werkzoekende met een arbeidshandicap (april 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------
Maatschappelijk investeerder Start Foundation, bronnen en middelen leverancier van De Kwetsbaren, roept iedereen op om mee te praten over hoe we tot echte oplossingen kunnen komen van de werkloosheid en dan met name voor degenen die moeite hebben om werk te vinden.

Groet Gerrit Hartholt werkzoekende met een arbeidshandicap (april 2014)
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

dinsdag 8 april 2014

Inspreken over Geen Woorden maar Banen 8 april 2014

Inspreken oriënterende ronde 8 april 2014 gemeente Hardenberg.

Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden.

Voordat ik begin wil ik de nieuwe gemeenteraadsleden feliciteren met hun mooie nieuwe baan, om in deze tijden van hoge werkloosheid een baan (of zo u wilt 2e baan) te verwerven is iets bijzonders, helemaal als die baan ook nog eens gemeenteraadslid is.

Geen Woorden maar Banen

De stand van zaken 31 december 2013 in de gemeente Hardenberg: 702 bijstandsgerechtigden en 2018 WW'ers.
De stand van zaken 01 maart 2014 in de gemeente Hardenberg: 747 bijstandsgerechtigden en 2180 WW'ers.
In 2 maanden een toename van het aantal bijstandsgerechtigden met 45 en een toename van het aantal WW'ers met 162.
De stand van zaken per 01 april 2014 in de gemeente Hardenberg kunt u het beste aan het (demissionaire) college vragen.

Bij ongewijzigd beleid ziet het perspectief er niet goed uit voor de werkzoekenden in de gemeente Hardenberg en voor de financiën van de gemeente Hardenberg. Voor de gemeente Hardenberg geldt dat een extra bijstandsgerechtigd gezin meer dan €15.000 per jaar kost. Reken dan maar uit.

Tijdens de verkiezingscampagne en tijdens de onderhandelingen is door alle partijen aangegeven dat zij banen banen banen belangrijk vinden, dat is goed nieuws. De vraag is nu hoe gaan jullie die mooie woorden omzetten in mooie banen.

Mijn boodschap is Geen Woorden maar Banen.

Mijns inziens moet de gemeente Hardenberg onder het motto van de kracht van gewoon doen aan alle knoppen draaien die het doen ontstaan van banen bevordert. Aangezien het aantal knoppen waar de gemeente Hardenberg in deze zelf aan kan draaien enigsinds beperkt is, en het aantal knoppen waar de rijksoverheid in deze aan kan draaien heel groot is, adviseer is alle politieke partijen in de gemeenteraad van Hardenberg om contact op te nemen met hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Of te wel het onderwerp banen banen banen hoort op de lobbylijst te komen, en wel met stip op 1.

Leuk en aardig dat de Euro, de Banken, Cyprus, Griekenland en de Schatkist van minister Dijsselbloem gered zijn, en dat de schatkist van de gemeente Hardenberg gered wordt, het is tijd dat de Banen gered worden en wel nu. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor het (nieuwe) college en de gemeenteraad van Hardenberg maar ook voor uw vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en andere gremia. Sommigen van u hebben zelfs vertegenwoordigers in het kabinet.

Misschien is het een idee om morgenvroeg direct uw vertegenwoordigers in de diverse gremia uit te nodigen om eind deze week te komen wandelen in de gemeente Hardenberg, om dan tijdens die wandeling het onderwerp banen banen banen aan te snijden. Ik denk dat de pers bereidt is om daarvoor wandelschoenen aan te trekken om daarbij aanwezig te zijn, en wie weet wordt de gemeente Hardenberg daarna banen gemeente van het jaar, met alle voordelen van dien.

Voor hen die ideeën op willen doen over hoe zou je dat kunnen doen zorgen dat er meer banen komen, wil ik verwijzen naar mijn weblog Geen Woorden maar Banen:

http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Om de druk in deze op te voeren richting de overheid ben ik daarnaast de petitie Geen Woorden maar Banen gestart, graag uw ondersteuning hiervoor:


Aan u de keus, wachten tot de rijksoverheid t.z.t. de participatiewet en andere wetten over de schutting gooit voorzien van forse bezuinigingen (om de rijksschatkist te redden), waarna u met enig geluk en wijsheid en met enig kunst en vliegwerk de financiële eindjes van de gemeente Hardenberg aan elkaar gaat knopen (bijvoorbeeld uitbreiding betaald parkeren)? Of onder het motto van de kracht van gewoon doen alles op alles zetten, maar dan ook echt alles op alles zetten om de banenmotor opgang te krijgen, in het bijzonder in de gemeente Hardenberg. Ik vindt het 2e belangrijk.

Als extra tip voor de gemeente Hardenberg, wil ik u nog mee geven dat mijns inziens de gemeente Hardenberg haar best moet doen om de tak van sport gezondheidspreventie naar de gemeente Hardenberg te halen, naast de maakindustrie, de agrosector en het toerisme is preventieve zorg mijns inziens een 4e tak van sport met groei potentie als het gaat om banen banen banen. Wat is er mooier dan om (bijvoorbeeld al wandelend) in de mooie gemeente Hardenberg te werken aan gezondheidspreventie.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Dank U.

Getekend Gerrit Hartholt werkzoekende met een arbeidshandicap

Update 09 april 2014: Mijn pleidooi 08 april 2014 voor meer gezondheidspreventie is op 09 april 2014 tot mijn verrassing "beloond" met een artikel in Trouw over 'Arts moet alternatieve geneeskunde benutten'.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3631561/2014/04/09/Arts-moet-alternatieve-geneeskunde-benutten.dhtml


Update 11 april 2014: Er zijn inderdaad eind van de week (te weten op 11 april 2014) Tweede Kamerleden wezen wandelen, om precies te zijn in Noordwijk aan het strand om te praten over windmolens en windparken.
http://www.radio1.nl/item/189874-%22Het%20wordt%20zo%20wel%20een%20hele%20aparte%20zonsondergang%22.html
http://www.noordwijktoday.nl/nieuws/politiek/gemeente-trakteren-kamerleden-op-vrij-uitzicht/2/5644
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/634723-strandtenthouders-willen-geen-windparken.html

Update 12 april 2014: De provincie Brabant zet in op een integrale bestuurlijke aanpak tussen alle betrokken overheden, inclusief het gericht benaderen van Den Haag en Brussel:
http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2014/april/staten-achter-aanpak-werkgelegenheid-west-brabant.aspx

Update 14 april 2014 A: VNO-NCW is met een manifest gekomen getiteld 'Geen woorden maar banen - Voor een Europa dat werkt!
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Brochures/Pages/Manifest_Geen_woorden_maar_banen_Voor_een_Europa_dat_werkt_186.aspx#.U00WElV_uSo

Update 14 april 2014 B: Minister Asscher wil dat (laagbetaalde) arbeid goedkoper wordt via verlaging sociale lasten werkgevers. Als voorbeeld verwees hij naar de SPAK (specifieke afdrachtskorting / een regeling die tot 2005 bestond).
http://www.nu.nl/economie/3751658/vergrijzing-stopt-werkloosheid-niet.html

vrijdag 4 april 2014

Persbericht Werkzoekende start petitie Geen Woorden maar Banen

Datum 3 april 2014

Anno februari 2014 was volgens het CBS de werkloosheid opgelopen tot 691.000. Dit is dramatisch voor de mensen en gezinnen die het betreft. Werkzoekende Gerrit Hartholt is daarom een petitie begonnen, getiteld Geen Woorden maar Banen.

Achtergrond van deze actie is o.a. dat volgens Hartholt, het kabinet Rutte 2 veel praat over banen banen banen, maar dat als het er op aankomt dit kabinet de schatkist en het kabinet redden belangrijker vindt dan de banen redden. Daarnaast is er een situatie ontstaan die kort door de bocht samengevat kan worden als: 'Het kabinet Rutte 2 helpt de Polen, Roemenen en Bulgaren wel aan werk maar de Nederlanders niet.' Voor de duidelijkheid, de initiatiefnemer heeft niets tegen de Polen etc, hij heeft wel iets tegen een overheid die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker heeft gemaakt om Polen etc in te huren dan Nederlanders. Dit komt o.a. doordat werkgevers de mogelijkheid hebben om arbeidsmigranten minder te betalen dan Nederlanders, en constructies waarbij arbeidsmigranten worden “uitgebuit” via bijvoorbeeld de verhuur van woonruimte.

De initiatiefnemer Gerrit Hartholt, is in het recente verleden de initiatiefnemer geweest van de aangenomen voorstellen Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken, Aanpakken illegaal vuurwapenbezit, Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken, Hoeveel NL – animal cops zijn er nodig ? en Vliegverkeer duurzamer maken. Daarnaast is hij betrokken geweest bij voorstellen die te maken hebben met Actieve Donor Registratie, het dichtdraaien van de geldkraan naar de softdrugsbendes en het tijdelijk lagere BTW tarief op woningverbetering en woningonderhoud permanent maken.
Einde persbericht.
==============================================================

Groet initiatiefnemer Gerrit Hartholt

woensdag 2 april 2014

Oproep: Onderteken de petitie Geen Woorden maar Banen

De petitie Geen Woorden maar Banen is hier te vinden:
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen


Geen Woorden maar Banen

Het kabinet Rutte 2 praat veel over banen, maar als het er op aankomt vindt dit kabinet de schatkist redden en het kabinet redden belangrijker dan het redden van de banen. Deze petitie bepleit dat niet alleen de schatkist maar ook de banen gered worden.

======================================

PETITIE
Wij
De ondertekenaars van deze petitie.
constateren
Dat het kabinet Rutte 2 de schatkist redden en het kabinet redden belangrijker vindt dan het redden van de banen.
Dat kort door de bocht samengevat het kabinet Rutte 2 de Polen, Roemenen en Bulgaren wel aan werk helpt maar de werkzoekende Nederlanders niet.
De ondertekenaars van deze petitie hebben geen problemen met de Polen etc, maar wel met een overheid die het inhuren van arbeidsmigranten financieel te aantrekkelijk heeft gemaakt.
en verzoeken
Om niet alleen de schatkist maar ook de banen te redden.
======================================

dinsdag 1 april 2014

Verhoging arbeidskorting of verlaging werkgeverspremies?

De PvdA en de VVD hebben 01 april 2014 een politieke deal gesloten, die politieke deal houdt in het afzien van strafbaarstelling illegaliteit (kado aan de PvdA) en een verhoging van de arbeidskorting (kado aan de VVD).

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel - arbeidskorting omhoog NRC 1 april 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/01/strafbaarstelling-illegaliteit-van-de-baan/

VVD krijgt denivellering terug Telegraaf 1 april 2014
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22453686/__VVD_krijgt_denivellering_terug__.html
Citaat: "Er komt 500 miljoen euro beschikbaar voor een verhoging van de arbeidskorting waarvan inkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro gaan profiteren." Einde citaat.

Bekijk hoeveel de verhoging van de arbeidskorting jou scheelt RTL Nieuws 1 april 2014
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/bekijk-hoeveel-de-verhoging-van-de-arbeidskorting-jou-scheelt
Citaat: "Om heel precies te zijn: de werkenden met een inkomen tussen de 48.900 en de 92.500 euro zijn de winnaars: zij gaan er nettto 300 euro per jaar op vooruit." Einde citaat.

Afgezien van de politieke lading van die deal en de timing (over die zaken wordt al genoeg gepraat), wil ik het hebben over de vraag: Wat levert meer banen op verhoging arbeidskorting of verlaging werkgeverspremies?

Graag zou ik zien dat met spoed uitgezocht wordt wat het snelst en het effectiefst banen oplevert, verhoging arbeidskorting of verlaging werkgeverspremies (specifiek)?

In deze wil ik er al vast op wijzen dat verhoging van de arbeidskorting pas op zijn vroegst in kan gaan 01 jan 2015, terwijl generieke en/of specifieke verlaging werkgeverspremies al 01 juli 2014 kan worden doorgevoerd.

Met specifieke verlaging werkgeverspremies wordt bijvoorbeeld de mobiliteitsbonus bedoelt.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer petitie Geen Woorden maar Banen.
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen