vrijdag 31 oktober 2014

Kabinet maakt AOW'ers goedkoper dan werkzoekenden

Op vrijdag 31 oktober 2014 verscheen in de media het bericht dat het kabinet Rutte2 voornemens is om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om AOW'ers aan te nemen. De inschatting van GeWoMaBa is dat hierdoor AOW'ers inderdaad goedkoper gaan worden, nog sterker dat werkgevers mogelijk daardoor vaker voor AOW'ers zullen kiezen, en dat andere werkzoekenden die nog niet de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt daardoor niet aan de bak komen. M.a.w. er vindt verdringing plaats.


Aantrekkelijker voor bedrijf om AOW'er aan te nemen (31 okt 2014):
http://www.nu.nl/politiek/3916960/aantrekkelijker-bedrijf-aower-nemen-.html

Citaat: "Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen of te houden. Werkgevers hoeven een een gepensioneerde straks nog maar zes weken het loon door te betalen als ze ziek worden in plaats van twee jaar. Die loondoorbetaling is nu voor veel werkgevers nog een hinderpaal om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden." Einde citaat.

GeWoMaBa is van mening dat het kabinet zich niet moet richten op het aan het werk helpen van AOW'ers, maar zich moet richten op het aan het werk helpen van werkzoekenden, arbeidsgehandicapten etcetera. De maatregel die het kabinet nu voorstelt zal tot gevolg hebben dat er meer AOW'ers aan de bak komen, maar dat er tegelijkertijd minder werkzoekenden aan de bak komen.

Het wonderlijke is nu, dat het kabinet als argument gebruikt dat de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte een hinderpaal is voor werkgevers om AOW'ers in dienst te nemen. Die zelfde 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte is nu ook een hinderpaal voor werkgevers in het algemeen om werknemers in dienst te nemen, in het bijzonder als het gaat om mensen met een arbeidshandicap. Het sterke vermoeden is ook nog eens dat veel werkgevers bij de inhuur van MOE-werkers onder de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte uit proberen te komen daarbij geholpen door bepaalde uitzendburo's, dat is één van de redenen dat MOE-werkers alles bij elkaar opgeteld nogal eens goedkoper zijn dan Nederlanders. Al met al extra reden om de 2 jaar loondoorbetalings verplichting bij ziekte op zijn minst te evalueren en bij te stellen.

Rijksoverheid.nl nieuwsbericht 31-10-2014:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/31/het-kabinet-maakt-vrijwillig-doorwerken-voor-aow-ers-gemakkelijker.html

Reactie CNV op dit kabinetsplan:
CNV waarschuwt Tweede Kamer voor wet doorwerken na AOW:
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/cnv-waarschuwt-tweede-kamer-voor-wet-doorwerken-na-aow/

Reactie FNV op dit kabinetsplan:
Goedkoper doorwerken na AOW dolk in de rug van hardwerkend Nederland:
http://www.fnv.nl/themas/arbeidsparticipatie/nieuws/Goedkoper_doorwerken/

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

zondag 26 oktober 2014

Dagobert Duck Taks?

Volgens een artikel in De Telegraaf van 25 oktober 2014 wordt er door de SP en het FNV opgeroepen tot de invoering van een "Dagobertducktaks / Dagobert Duck Tax".


Roep om 'Dagobert Duck-taks':
http://www.telegraaf.nl/dft/23246015/__FNV___Dagobert_Duck-taks___.html

Als GeWoMaBa hebben wij een genuanceerde mening over de eventuele invoering van een 'Dagobertducktaks'. Dat het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten moet gelden, die mening delen wij, echter of er overgegaan moet worden tot een soort "Dagobertducktaks" daar hebben wij enige twijfels bij.

Wij zouden graag het volgende zien gebeuren:
+ Een verhoging van de winstbelastingtarieven (VPB).
+ De invoering van een minimum winstbelastingtarief (VPB) in Europa (aanpak race to the bottom).
+ De aanpak van belastingontwijking.
+ Niet het belasten van het hebben van vermogen, maar het belasten van de inkomsten uit vermogen. Nu is het zo dat in NL iemand die circa 1% rente ontvangt over een spaartegoed evenveel belasting daarover betaald als iemand die circa 10% rendement heeft gemaakt over zijn aandelen / effecten portefeuille.
+ Evaluatie van de zogenaamde wet Hillen.
+ Anno 2015 niet de arbeidskorting voor de inkomens tussen de 40.000 en 110.000 verhogen.

De opbrengst van dit alles mag wat ons betreft in 2015 gebruikt worden om de werkgeverspremies (generiek en specifiek) te verlagen. Mocht er op een gegeven moment ruimte ontstaan  (als de werkgelegenheid flink groeit dan ontstaan er allerlei inverdieneffecten), dan pas kan er overwogen worden om de inkomstenbelastingtarieven (IB) te verlagen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Update 1: Roemer wil plan linkse partijen voor vermogensbelasting:
http://www.nu.nl/politiek/3912693/roemer-wil-plan-linkse-partijen-vermogensbelasting.html


Update 2: 60% bezittingen is overwaarde eigen huis, 15% is spaargeld en 13% effecten aldus CBS:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/publicaties/archief/2014/2014-welvaart-in-nederland-pub.htm


Update 3: Vermogen 65 plussers is gemiddeld 27x groter dan vermogen jongeren aldus CBS.


Update 4: Overzicht aantal huishoudens per gemeente die tot de 25% categorie behoort met het hoogste vermogen in Nederland:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/publicaties/archief/2014/2014-welvaart-in-nederland-pub.htm

Update 5: Dagobertducktaks is gekozen tot woord van het jaar 2014 (16 dec 2014):
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/dagobertducktaks-woord-van-het-jaar-2014~a3812269/
http://www.nu.nl/boek/3954174/dagobertducktaks-verkozen-woord-van-jaar-2014.html
http://nos.nl/artikel/2009229-dagobertducktaks-als-woord-van-het-jaar-is-een-fnv-succesje.html

donderdag 23 oktober 2014

Flexbanen goedkoper dan vaste banen. Oplossing: Flexbanen duurder dan vaste banen?

In een artikel in het FD.nl van donderdag 23 oktober 2014 betoogt SER-kroonlid Barbara Baarsma dat de kloof tussen vast en flexibel onhoudbaar is.

In het artikel staat o.a. citaat: "Flex is niet de oorzaak van het gat op de arbeidsmarkt; het probleem zit in de hoge kosten en risico's van een vast contract. De ontslagvergoeding, de doorbetaling bij ziekte, de verantwoordelijkheid voor re-integratie, het maakt een vast contract allemaal erg duur. Er ontstaat pas een nieuwe balans wanneer je de risico's van vast weer beheersbar maakt voor werkgevers." Einde citaat.

Daarom stelt zij o.a. voor om vaste contracten voor maximaal vijf of tien jaar aan te gaan.

URL naar artikel 'De kloof tussen vast en flexibel is onhoudbaar'
http://fd.nl/economie-politiek/899536/de-kloof-tussen-vast-en-flexibel-is-onhoudbaar

Je zou de indruk kunnen krijgen dat er sprake is van te veel flex, en dat Barbara Baarsma daar als antwoord op formuleert nog meer flex.

GeWoMaBa is op zich niet tegen flexibiliteit, nog sterker GeWoMaBa is zich er sterk van bewust dat flexibiliteit op de arbeidsmarkt een blijvertje is. Waar GeWoMaBa echter bezwaar tegen heeft is dat flexbanen nu (alles bij elkaar opgeteld) nu goedkoper zijn dan vaste banen. GeWoMaBa stelt voor om er naar te streven dat flexbanen (alles bij elkaar opgeteld) duurder zijn van vaste banen. Hoe dat dan exact moet gebeuren is dan een leuke uitdaging. Dit betekent dat werkgevers de vrijheid houden om te kiezen voor flexwerk, maar dat er een einde gemaakt wordt aan de race naar de bodem die nu al enige jaren gaande is. Immers bij ongewijzigd beleid zijn er straks bijna geen vaste banen meer, maar wel heel veel flexbanen in allerlei vormen met geen of weinig pensioenopbouw.

Het punt wat door diverse werkgevers wordt aangedragen te weten het risico van twee jaar doorbetaling bij ziekte, is mogelijk het eerste punt wat in deze opgelost moet worden.

Resumerend, de situatie dat flexbanen nu goedkoper zijn dan vaste banen (o.a. door weinig pensioenopbouw), kan i.p.v. door door te gaan met een soort van "afbraakbeleid", indien wij dat willen ook opgelost worden door er voor te zorgen dat flexbanen duurder worden dan vaste banen.


Copyright van deze cartoon ligt bij Hajo / Studio Noord

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

vrijdag 3 oktober 2014

Jongeren vrezen voor nieuwe flexwet en hun vaste baan

Uit een artikel in Metro van 3 okt 2014 blijkt dat 40% van in een onderzoek ondervraagde jongeren, zich grote zorgen maakt over de nieuwe flexwet. (Onderzoek van FNV Jong, CNV Jongeren en de ABU.) Dat jongeren reden hebben om zich zorgen te maken blijkt o.a. uit het feit dat het aantal vaste contracten van jongeren sinds 2002 (toen 72% vaste contracten) gedaald is naar iets meer dan 50% tien jaar later.

Dat veel jongeren nu een flexbaan hebben is niet omdat ze daar zelf voor gekozen hebben. Nog sterker 90% wil liever vast in dienst.

In het sociaal akkoord (2013) is afgesproken dat het aantal mensen met een tijdelijk contract omlaag moet. De Wet Werk en Zekerheid, en andere hervormingen op de arbeidsmarkt zou dit moeten regelen aldus Minister Asscher SZW. De jongerenvakbonden hebben er een hard hoofd in of dit alles er toe gaat leiden dat het aantal flexbanen gaat afnemen. Ze zien eerder gebeuren dat een caissière bij de supermarkt na 2 tijdelijke contracten niet meer aan het werk mag, dan dat ze een vast dienstverband aangeboden krijgt.

Jongeren vrezen voor nieuwe flexwet en hun vaste baan
http://www.metronieuws.nl/nieuws/jongeren-vrezen-nieuwe-flexwet/SrZnjb!Zm0iTnZMcHh46/


Naar de indruk van GeWoMaBa zijn in een x aantal gevallen de totale loonkosten van flexbanen lager dan de totale loonkosten van vaste banen (flexbaan zonder pensioen is vaak goedkoper dan vaste baan met pensioen), zijn de risico's voor een werkgever (inlener) bij een flexbaan beperkt als het gaat om loondoorbetaling bij ziekte, zijn flexbanen flexibeler en is er onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de economie (lage economische groei). Zolang als dit totaalpakket boven de arbeidsmarkt hangt, dan is het inderdaad maar zeer de vraag of de Wet Werk en Zekerheid een vermindering van het aantal flexcontracten tot gevolg zal hebben.

Een nieuw antwoord formuleren op de flex (die vermoedelijk blijvend zal zijn) is een flinke uitdaging.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Werkgeversorganisaties starten campagne 'Op naar de 100.000'

Uit berichtgeving van NRCQ van 3 oktober 2014 blijkt dat de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO een campagne starten getiteld 'Op naar de 100.000'.

De bedoeling is om een "offensief" te starten in de richting van bedrijven, dit samen met een netwerk van 'ambassadeurs'. De campagne heeft de komende 3 jaar Aart van der Gaag als boegbeeld.

Het doel is om duidelijk te maken dat arbeidsgehandicapte werknemers productief en voordelig zijn (bedrijven kunnen loonkostensubsidies krijgen). En er moeten regionale bestanden komen met arbeidsgehandicapten die in de doelgroep vallen, en het is de bedoeling dat er mogelijkheden komen zodat arbeidsgehandicapten kunnen werken via coöperaties, pools en vouchers.

Zo help je 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk (NRCQ):
http://www.nrcq.nl/2014/10/03/zo-help-je-100-000-arbeidsgehandicapten-aan-het-werk


GeWoMaBa vindt het een goede zaak dat er moeite gedaan wordt om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen bijvoorbeeld d.m.v. de genoemde campagne, wel wil GeWoMaBa er op wijzen dat de ervaring leert dat alleen als de arbeidsmarkt flink groeit dat arbeidsgehandicapten een reële kans hebben. De voorspelde banengroei voor 2015 zal in de praktijk betekenen dat er minder arbeidsgehandicapten aan werk geholpen kunnen worden dan wenselijk is. Tussen de regels van het artikel valt te lezen dat het in de huidige omstandigheden geen gemakkelijke klus is om 100.000 arbeidsgehandicapten aan werk te helpen, en dat er het e.e.a. moet gebeuren om de campagne tot een succes te maken. Het is dan ook om die reden noodzakelijk dat er meer banen bijkomen.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Aart van der Gaag werkgeversboegbeeld 100.000 banenplan:
+ http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=9893
+ http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Aart_van_der_Gaag_boegbeeld_werkgevers_100000banenplan_2909.aspx?source=%2fPages%2fDefault.aspx

Gehandicapten pluggen bij bedrijven is hele kluif:
http://www.nieuws.nl/economie/20141003/Gehandicapten-pluggen-bij-bedrijven-is-hele-kluif

X aantal banen in de zorg behouden door dienstencheques?

In de NRC van 2 oktober 2014 staat een artikel getiteld 'Gemeenten komen met cheque voor huishoudelijke hulp'.

Volgens het artikel kunnen mensen die niet meer in staat zijn om hun huis schoon te maken een voucher kopen voor zo'n 10 euro, de gemeenten en het rijk vullen dan aan tot ongeveer 20 euro.

Gemeenten komen met cheque voor huishoudelijke hulp (NRC):
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/02/gemeenten-komen-met-cheque-voor-huishoudelijke-hulp/


Voor GeWoMaBa is dit voornemen (wat waarschijnlijk inderdaad uitgevoerd gaat worden) opnieuw een bewijs dat de loonkosten in NL verlaagd moeten worden zonder dat de netto lonen verlaagd worden. Dit kan gerealiseerd worden door verlaging van de werkgeverspremies generiek en/of specifiek. Het principe van de dienstencheque valt onder de categorie slimme en creatieve oplossingen, nu nog de lasten op arbeid verlagen voor alle werkenden in Nederland.

Worden er door de invoering van de dienstencheques een x aantal banen behouden? Met grote waarschijnlijkheid JA.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

In dit geheel valt ook wel de term huishoudelijkehulptoelage (HHT).

Goede hoop op baanbehoud thuishulpen (Nu.nl):
http://www.nu.nl/ondernemen/3893923/goede-hoop-baanbehoud-thuishulpen.html

14.000 banen thuiszorg gered (NOS):
http://nos.nl/artikel/705628-14000-banen-thuiszorg-gered.html

woensdag 1 oktober 2014

Robotisering kost tot 3 miljoen banen

Door de technologische ontwikkelingen komen mogelijk 2 tot 3 miljoen banen op de tocht te staan, aldus onderzoeksbureau Deloitte 1 okt 2014.


De onderzoekers spreken van een conservatieve inschatting. Vooral voor lager opgeleiden, zoals administratief medewerkers, assemblagemedewerkers, pizzakoeriers en vakkenvullers is straks mogelijk geen betaald werk meer.

Ook taxi-, vrachtwagen- en buschauffeurs lopen een hoog risico.

Voor hoger opgeleiden liggen de risico's vooral bij beroepen op kort-hbo-nivo (laborant, verzekeringsagent, opzichter en electricien) en op hbo/wo nivo bij beroepen als accountant en analisten.

Het uiteindelijke tempo van de ontwikkelingen wordt sterk beïnvloed door de snelheid waarmee arbeidsbesparende technologie in gebruik wordt genomen door het bedrijfsleven.

Artikel Robotisering kost tot 3 miljoen banen:
http://www.nu.nl/economie/3892306/robotisering-kost-drie-miljoen-banen.html

Dit soort berichtgeving is voor een aantal mensen en organisaties (vb de Basisinkomenpartij BIP http://basisinkomenpartij.nl/ ) aanleiding om te pleiten voor een basisinkomen dan wel reden om daar over na te gaan denken (vb Lodewijk Asscher). GeWoMaBa is van mening dat zolang als er geen basisinkomen is (onduidelijk is of er ooit zoiets als een basisinkomen komt, laat staan dat er een invoeringsdatum bekend is), dat er dan gewoon ingezet moet worden op banen (3x), bijvoorbeeld door de werkgeverspremies generiek en specifiek te verlagen, en daarna indien mogelijk afhankelijk van de financiële situatie door lagere IB (inkomstenbelasting) tarieven. Hiervoor zal mogelijk lastenverschuiving nodig zijn (klein vb VPB iets omhoog en wg-premies naar beneden).


Cartoon De Jager 6 okt 2014 over robots
http://www.nu.nl/de-jager/2014-10-06/1003271.html

Ideeën voor meer banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Startpagina Geen Woorden maar Banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Sinds 2008 al 154.000 administratieve banen weg door 'robots' (Volkskrant):
http://www.volkskrant.nl/economie/al-154000-administratieve-banen-weg-door-robots~a3761685/

Volkswagen vervangt babyboomers door ... robots:
http://www.express.be/business/nl/hr/volkswagen-vervangt-babyboomers-door-robots/208345.htm