vrijdag 31 oktober 2014

Kabinet maakt AOW'ers goedkoper dan werkzoekenden

Op vrijdag 31 oktober 2014 verscheen in de media het bericht dat het kabinet Rutte2 voornemens is om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om AOW'ers aan te nemen. De inschatting van GeWoMaBa is dat hierdoor AOW'ers inderdaad goedkoper gaan worden, nog sterker dat werkgevers mogelijk daardoor vaker voor AOW'ers zullen kiezen, en dat andere werkzoekenden die nog niet de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt daardoor niet aan de bak komen. M.a.w. er vindt verdringing plaats.


Aantrekkelijker voor bedrijf om AOW'er aan te nemen (31 okt 2014):
http://www.nu.nl/politiek/3916960/aantrekkelijker-bedrijf-aower-nemen-.html

Citaat: "Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen of te houden. Werkgevers hoeven een een gepensioneerde straks nog maar zes weken het loon door te betalen als ze ziek worden in plaats van twee jaar. Die loondoorbetaling is nu voor veel werkgevers nog een hinderpaal om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden." Einde citaat.

GeWoMaBa is van mening dat het kabinet zich niet moet richten op het aan het werk helpen van AOW'ers, maar zich moet richten op het aan het werk helpen van werkzoekenden, arbeidsgehandicapten etcetera. De maatregel die het kabinet nu voorstelt zal tot gevolg hebben dat er meer AOW'ers aan de bak komen, maar dat er tegelijkertijd minder werkzoekenden aan de bak komen.

Het wonderlijke is nu, dat het kabinet als argument gebruikt dat de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte een hinderpaal is voor werkgevers om AOW'ers in dienst te nemen. Die zelfde 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte is nu ook een hinderpaal voor werkgevers in het algemeen om werknemers in dienst te nemen, in het bijzonder als het gaat om mensen met een arbeidshandicap. Het sterke vermoeden is ook nog eens dat veel werkgevers bij de inhuur van MOE-werkers onder de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte uit proberen te komen daarbij geholpen door bepaalde uitzendburo's, dat is één van de redenen dat MOE-werkers alles bij elkaar opgeteld nogal eens goedkoper zijn dan Nederlanders. Al met al extra reden om de 2 jaar loondoorbetalings verplichting bij ziekte op zijn minst te evalueren en bij te stellen.

Rijksoverheid.nl nieuwsbericht 31-10-2014:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/31/het-kabinet-maakt-vrijwillig-doorwerken-voor-aow-ers-gemakkelijker.html

Reactie CNV op dit kabinetsplan:
CNV waarschuwt Tweede Kamer voor wet doorwerken na AOW:
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/cnv-waarschuwt-tweede-kamer-voor-wet-doorwerken-na-aow/

Reactie FNV op dit kabinetsplan:
Goedkoper doorwerken na AOW dolk in de rug van hardwerkend Nederland:
http://www.fnv.nl/themas/arbeidsparticipatie/nieuws/Goedkoper_doorwerken/

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten