maandag 24 november 2014

Waaruit blijkt dat arbeid duur is in Nederland?

Uit o.a. de volgende zaken blijkt dat arbeid duur is in Nederland. #prikkelend

- Werkgevers vervangen vast personeel met pensioenopbouw door flexwerkers zonder pensioenopbouw, een voorbeeld daarvan is de ZZP'er ook wel bekend als de Zelfstandige Zonder Pensioen.
Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op:
https://www.ing.nl/media/ING%20-%20ZZP%20-%20Meerderheid%20zelfstandigen%20bouwt%20geen%20pensioen%20op_tcm162-32935.pdf
ZZP-pensioen is drama:
http://www.deondernemer.nl/deondernemer/624097/Zzp-pensioen-is-drama.html

- Werkgevers vervangen Nederlanders door goedkopere arbeidsmigranten, de mogelijkheden om voor elkaar te krijgen dat arbeidsmigranten (vb Polen, Roemenen en Bulgaren) goedkoper zijn dan Nederlanders zijn legio.
FNV ziet werkgevers massaal CAO ontduiken:
http://www.nu.nl/economie/3935213/fnv-ziet-werkgevers-massaal-caos-ontduiken.html
Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen:
http://www.nu.nl/carriere/3934305/laagopgeleiden-dupe-van-komst-oost-europeanen.html

- Vervang functies door een andere functie waar een lager salaris tegenover staat of verlaag gewoon het salaris, voorbeelden daarvan zijn o.a. te vinden in de thuiszorg en bij de postbezorging.
Huishoudelijke hulpen Thuiszorg gaan minder verdienen:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-12-2011/huishoudelijke-hulpen-thuiszorg-gaan-minder-verdienen
Salaris postbezorger bij TNT:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/opleiding-en-beroep/62532-salaris-postbezorger-bij-tnt.html

- Pas nadat met enig kunst en vliegwerk de loonkosten van een witte werkster zijn verlaagd, kan een witte werkster "concurreren" met een zwart betaalde werkster.
Witte werkster wordt veel goedkoper:
http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2009/8/Witte-werkster-wordt-veel-goedkoper-ELSEVIER244447W/

- Bepaalde banen in de zorg kunnen in 2015 alleen behouden blijven als die deels gefinancieerd worden via een dienstencheque.
Dienstencheques voor behoud van banen huishoudelijke hulp:
http://hervorminglangdurigezorg.nl/actueel/nieuws/dienstencheques-voor-behoud-van-banen-huishoudelijke-hulp

- Laat WSW-ers in het bedrijfsleven werken i.p.v. via de WSW-cao.
D'66 wil ook huidige WSW'ers kunnen bekijken:
http://www.nu.nl/politiek/2787198/d66-wil-huidige-wswers-kunnen-bekijken.html

- Werkgevers vervangen daar waar dat kan betaalde chauffeurs door vrijwilligers en mensen die dat doen met behoud van uitkering.
Vervanging buschauffeurs door vrijwilligers leidt tot werkverdringing:
https://sites.google.com/site/kennisbankov/vervanging-buschauffeurs-door-vrijwilligers-leidt-tot-werkverdringing

- In de zorg worden betaalde krachten deels vervangen door mantelzorgers, je verandert de regels zodat mensen minder makkelijk in aanmerking komen voor "overheidszorg" en "verplicht" familieleden om voor de zorgbehoevende te zorgen.

- Dat arbeid duur is in Nederland blijkt verder uit het feit dat de diverse overheden hun schatkisten met name proberen te redden door het aantal medewerkers bij diezelfde overheden fors te verminderen. Kijkend naar de rijksoverheid blijkt hieruit opnieuw dat het kabinet van PvdA en VVD gezien de daden, het redden van de schatkist belangrijker vindt dan het redden van de banen.

Artikel NRC 26 maart 2013:
Nederlandse arbeidskosten flink hoger dan Europees gemiddelde
http://www.nrc.nl/carriere/2013/03/26/nederlandse-arbeidskosten-flink-hoger-dan-europees-gemiddelde/

Citaat: "Van de loonkosten bestaat in Nederland 30 procent uit indirecte kosten, zoals sociale premies." Einde citaat.

Artikel Knack.be 02 dec 2013:
Belgische loonkosten zijn op een na hoogste in EU (Duitse studie)
http://trends.knack.be/economie/finance/belgische-loonkosten-zijn-op-een-na-hoogste-in-eu-duitse-studie/article-normal-255543.htmlTabel op basis van gegevens uit 2012


De tekst op deze weblogpagina is expres niet gepolijst geformuleerd om degenen die nog niet wakker zijn in deze wakker te schudden. De oplossingsrichting dient wat GeWoMaBa betreft gezocht te worden in het verlagen generiek en specifiek van de werkgeverspremies. Indien de banenmotor aanslaat en blijft draaien ontstaat er als alles goed gaat ruimte om daarna de inkomstenbelasting-tarieven te verlagen.

Anno nov 2014 is er in ieder geval één Tweede Kamerlid dat een pleidooi heeft gehouden voor verlaging van de werkgeverspremies om op die manier de drempel voor werkgevers te verlagen om mensen in dienst te nemen. Mogelijk dat er meer Tweede Kamerleden zijn die voorstander zijn van verlaging werkgeverspremies voor meer banen, graag ziet GeWoMaBa dat die zich in deze nadrukkelijker laten horen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten