woensdag 26 november 2014

Kim Putters SCP: Is het concept van de participatiesamenleving door het kabinet voldoende doordacht?

Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vroeg de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau zich af, of het concept van de participatiesamenleving wel voldoende is doordacht door het kabinet. Zijns inziens is lang niet aan alle randvoorwaarden voldaan om de participatiesamenleving in te voeren. 'Als het tegenzit, zullen de meest kwetsbare mensen tussen wal en schip vallen.'

Kim Putters over decentralisatie en participatie:
http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Kim-Putters-over-decentralisatie-en-participatie.htm


GeWoMaBa is van mening, dat een belangrijke voorwaarde voor de participatiesamenleving is, dat er genoeg banen zijn. Het beeld wat GeWoMaBa anno 2014 heeft is dat het kabinet van PvdA en VVD om bezuinigings redenen kiest voor de participatiesamenleving en niet zozeer uit andere motieven. Anders geformuleerd, wil het concept van de participatiesamenleving kans van slagen hebben, dan is het mega belangrijk dat er banen bijkomen, het is zacht gezegd onduidelijk of het kabinet Rutte 2 wel voldoende in zet op banen banen banen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten