woensdag 28 mei 2014

Flexbranche groeit, aantal banen daalt.

Het CBS meldt woensdag 28 mei 2014 dat de uitzendbranche een beetje is gegroeid 1e kwartaal 2014, en dat het totale aantal banen is gedaald.

Groeiende uitzendbrache zorgt niet voor herstel arbeidsmarkt Nu.nl
http://www.nu.nl/economie/3787709/groeiende-uitzendbranche-zorgt-niet-herstel-arbeidsmarkt.html

Citaat: "De groei in de uitzendbranche betekent niet automatisch dat de werkgelegenheid toeneemt, volgens het CBS is er op de arbeidsmarkt een trend zichtbaar dat steeds meer vaste banen worden omgezet in flexibele banen. Daarbij daalde ook het aantal banen." Einde citaat.

CBS: Uitzendwerk neemt verder toe
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-05-28-k07.htm

Weer meer mensen in de bijstand Nu.nl
http://www.nu.nl/economie/3787706/weer-meer-mensen-in-bijstand-.html

Citaat: Het aantal bijstandsontvangers is in het eerste kwartaal van 2014 met 13.000 gestegen tot 426.000." Einde citaat.

Enkele feiten en cijfers over de werkloosheid:
http://sollicitatielab.nl/interessant/facts-figures/

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

maandag 26 mei 2014

Europese verkiezingen gingen niet over voor of tegen Europa maar veel meer over Banen Arbeidsmigratie beleid Rutte2 etc

In de aanloop naar de Europese verkiezingen waren veel media van mening dat deze verkiezingen (in NL) gingen over voor of tegen Europa. Na afloop van de Europese verkiezingen blijkt dat veel Nederlandse kiezers hun stem niet hebben bepaald vanuit de vraag voor of tegen Europa maar om andere redenen, die redenen zijn bijvoorbeeld werkgelegenheid, arbeidsmigratie, tegen uitbreiding, tegen bemoeienis met onze pensioenen en tegen het kabinet. Of te wel specifieke problemen en niet voor of tegen Europa op zichzelf.

Kwart stemt vooral tegen kabinet:
http://nos.nl/tekst/651394-kwart-stemt-vooral-tegen-kabinet.html

Ipsos kwart wil uit EU en Euro:
http://nos.nl/artikel/651389-ipsos-kwart-wil-uit-eu-en-euro.html

Dat het Front National bij de Europese verkiezingen in Frankrijk de grootste is geworden, is heel goed verklaarbaar als in gedachten wordt genomen de hoge werkloosheid in Frankrijk (circa 10%).
http://nos.nl/artikel/652663-front-national-wordt-grootste.html

Merkel baalt van winst eurosceptici:
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2014/05/merkel-baalt-van-winst-eurosceptici
citaat: "Het beste antwoord tegen het betreurenswaardige succes van de eurosceptici is volgens Merkel economische hervormingen, toegespitst op een verbeterde concurrentie, groei en werkgelegenheid." Einde citaat.

Dijsselbloem pleit voor lagere belasting op arbeid:
http://www.nu.nl/economie/3786959/dijsselbloem-pleit-lagere-belasting-arbeid.html
Citaat: "In de meeste eurolanden bestaan grote verschillen tussen wat werknemers op hun bankrekening krijgen en wat werkgevers in totaal aan lasten moeten ophoesten, ........." Einde citaat.
Opmerking: Als Dijsselbloem daarmee bedoelt dat het ook belangrijk is om de werkgeverspremies te verlagen, dan begint blijkbaar het kwartje te vallen.

Citaat Francois Hollande 27/05/2014:
"De burgers hebben een proteststem uitgebracht omdat ze werkloos thuis zitten."

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

zaterdag 24 mei 2014

Altijd Wat Monitor: Werkloos en boos

Altijd Wat Monitor is een onderzoek gestart hoe gaan we om met werklozen.

Video oproep:
https://www.youtube.com/watch?v=s7Pjo2Kvh7I

Website Werkloos en boos:
http://www.werkloosenboos.nl

Reactie formulier Altijd Wat Monitor onderzoek Werkloos en boos:
http://altijdwatmonitor.ncrv.nl/werkloos-en-boos/tip


Miranda Grit: Wordt er geld verdiend over de rug van de werklozen?
http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m3992819949eeaf4d005380c361000000.669cb93e9783f2a07f018677d19b0afa/kro/documents/altijdwatmonitor/awm_20140523_column_miranda.pdf

Reportage AWMonitor 29 sept 2014: Hoe gaat Nederland om met werklozen? Arbeidsverdringing door verplichte inzet werklozen?
http://altijdwatmonitor.ncrv.nl/werkloos-en-boos/reportage-werkloos-en-boos

Op de website van de Stentor is het Zwartboek UWV te vinden (meerdere delen):
http://www.destentor.nl/extra/zwartboek-uwv

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

de Stentor: Zwartboek UWV

Op de website van de Stentor is het Zwartboek UWV te vinden (meerdere delen):
http://www.destentor.nl/extra/zwartboek-uwv


Daarnaast is Altijd Wat Monitor een onderzoek gestart hoe gaan we om met werklozen.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/altijd-wat-monitor-werkloos-en-boos.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

zaterdag 17 mei 2014

Uitbuiting Oost-Europeanen neemt toe in Nederland

Uit berichtgeving zaterdag 17 mei 2014, blijkt dat volgens de inspectiedienst SZW de uitbuiting van Oost-Europeanen in Nederland lijkt toe te nemen.

Uitbuiting Oost-Europeanen neemt toe in Nederland Nu.nl
http://www.nu.nl/economie/3777893/uitbuiting-oost-europeanen-neemt-toe-in-nederland.html

Oost-Europeanen vaker uitgebuit in Nederland Volkskrant.nl
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5273/Werk/article/detail/3656486/2014/05/17/Oost-Europeanen-vaker-uitgebuit-in-Nederland.dhtml

Citaten:
- "De inspectie SZW trof vorig jaar 582 werknemers aan van wie het loon lager was dan het wettelijk minimumloon."
- "Het ministerie en ook de vakbonden vermoeden dat dit slechts het topje van de ijsberg is."
- "Er zijn ook veel bedrijven die wel het wettelijk minimumloon betalen, maar niet voldoen aan de afspraken van de CAO."
- "Door zulke lage tarieven dwingen ze uitzendbureaus om de wet te overtreden."
- "Nu kunnen werkgevers postbus-bv's oprichten in bijvoorbeeld Cyprus, waardoor ze in Nederland geen sociale lasten hoeven te betalen."
- "Nederland is te lang meegegaan met de verregaande liberalisering en deregulering in Europa, zegt Jan Cremers onderzoeker aan de UvA. Dit is ten koste gegaan van de rechten van werknemers en daardoor wordt het bestel uitgehold, ook elders in Europa."
- "De overheid moet niet alleen de controle opvoeren, maar ook betrapte werkgevers strenger straffen, vindt directeur Jurriën Koops van uitzendkoepel ABU. Nederland heeft geen handhavingsmentaliteit. Als er misstanden zijn, maken we vooral nieuwe regels. Daar blijft het dan bij."
Einde citaten.

Naar de mening van GeWoMaBa, moeten de vele mooie woorden die de laatste tijd worden gebruikt om aan te geven dat uitbuiting en misstanden moeten worden aangepakt, omgezet worden in daden. Dit o.a. omdat als Oost-Europeanen linksom en/of rechtsom goedkoper zijn dan Nederlanders (dat kan op heel veel verschillende manieren), dat het gevolg zich laat raden, namenlijk dat (veel) werkgevers om financiële redenen kiezen voor een Oost-Europeaan i.p.v. een Nederlander. Opvallend in deze is het dat de gewone Nederlanders dit allang en breed (al enige jaren) door hadden en hebben. Waarom het zolang heeft geduurt voordat de politiek dit ook is gaan snappen, is een goede vraag. Voor nu is het zaak dat de politici het niet alleen bij woorden laten, maar ook in daden de uitbuiting en misstanden m.b.t. de Oost-Europeanen aanpakken.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

vrijdag 16 mei 2014

Annet de Lange pleit voor financiële prikkel inhuren 55-plussers

Annet de Lange (lector Human Resource Management Hogeschool Arnhem Nijmegen), pleit in een advies aan de minister van SZW er voor, dat de overheid werkgevers financieel stimuleert om 55-plussers in dienst te nemen. Dit advies is gegeven naar aanleiding van het BA&O congres voor arbeids- en organisatieprofessionals.

Volgens mevrouw de Lange is deze financiële prikkel nodig omdat 55-plussers die hun baan kwijt raken, maar weinig kans hebben om een nieuwe baan te vinden.

http://www.nu.nl/economie/3776944/werkverschaffing-55-plussers-moet-geprikkeld-worden.html

Naar de mening van GeWoMaBa, dient er een financiële prikkel in het algemeen te komen om de werkgelegenheid in het algemeen te bevorderen, en dient er daarnaast voor specifieke groepen (zoals jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten) specifieke prikkels te komen om de werkgelegenheid voor die groepen te bevorderen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

GeWoMaBa heeft vraag gesteld bij BNR Nieuwsradio Europees lijsttrekkersdebat

Donderdag 15 mei 2014 is tijdens het lijsttrekersdebat van BNR Nieuwsradio na 16:00 uur de vraag gesteld: "De banken zijn gered, Griekenland is gered, de Euro is (voorlopig) gered, de schatkisten worden gered, wanneer worden de banen gered?" Aangevuld met de oneliner Geen Woorden maar Banen.

Na deze vraag ontstond een levendig debatje, wat BNR presentator Maarten Bouwhuis de uitspraak ontlokte 'uw vraag lokt wel debat uit'. Één van de lijsttrekkers nam zelfs de oneliner Geen Woorden maar Banen in de mond.

http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/europese-verkiezingen-2014/750985-1405/liveblog-gesloten-lijsttrekkersdebat-europese-verkiezingen?s_cid=home:redactionelehighlights

Helaas is de vraag niet terug te zien in de video, wel zijn in het liveblog (na 16:00 uur) enige antwoorden van een aantal lijsttrekkers terug te lezen op de vraag.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Is de crisis nou voorbij of niet?

Op de website van de NOS verscheen 15 mei 2014 een stuk met de titel 'Is de crisis nou voorbij of niet?' GeWoMaBa is van mening van niet.

http://nos.nl/artikel/648190-is-de-crisis-nou-voorbij-of-niet.html

Citaten:
"De bedrijven durven nog geen vaste krachten in dienst te nemen, want over het geheel van het kwartaal zie je dat nog altijd 32.000 banen verloren zijn gegaan."

"Over het algemeen kun je zeggen dat het herstel nog heel fragiel is."
Einde citaten.

Herman Wijffels: Nederland zit in een langjarige slump BNR 15 mei 2014
http://www.bnr.nl/feeds/anp/ECO/161483-1405/nederland-zit-in-een-langjarige-slump

Het feit dat in het eerste kwartaal de economie gekrompen is en het aantal banen ook gekrompen is, is een duidelijk bewijs dat de crisis nog niet voorbij is. De uitspraken van Herman Wijffels duiden er op dat er een aantal zaken moeten veranderen om definitief uit de crisis te komen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

woensdag 14 mei 2014

Startpagina GeWoMaBa

Overzicht pagina's op dit weblog, in chronologische volgorde:

1 Ideeën voor meer banen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

2 Verhoging arbeidskorting of verlaging werkgeverspremies?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/verhoging-arbeidskorting-of-verlaging.html

3 Oproep: onderteken de petitie Geen Woorden maar Banen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/oproep-onderteken-de-petitie-geen.html

4 Persbericht Werkzoekende start petitie Geen Woorden maar Banen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/persbericht-werkzoekende-start-petitie.html

5 Inspreken over Geen Woorden maar Banen 8 april 2014
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/inspreken-over-geen-woorden-maar-banen.html

6 Bijdrage op website DeKwetsbaren.nl
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/bijdrage-op-website-dekwetsbarennl.html

7 Welke gemeente wordt banengemeente van het jaar 2014?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/welke-gemeente-wordt-banengemeente-van.html

8 Kabinet eist goed sociaal plan Philip Morris. Idee: werkzoekenden eisen naleving grondwettelijk recht op werk
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/kabinet-eist-goed-sociaal-plan-philip.html

9 Humor en Arbeidsmarkt
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/humor-en-arbeidsmarkt.html

10 CBS cijfers maart 2014: Aantal banen daalt, maar werkloosheid daalt ook. Ra ra hoe kan dat?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/cbs-cijfers-maart-2014-aantal-banen.html

11 Vraag aan de Europese lijsttrekkers
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/vraag-aan-de-europese-lijsttrekkers.html

12 PvdA en VVD praten over lagere lasten op arbeid, maar ondertussen verhogen ze lasten op arbeid
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/pvda-en-vvd-praten-over-lagere-lasten.html

13 Verplaatsing productie en investeringen naar Zuid-Europa is begonnen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/verplaatsing-productie-en-investeringen.html

14 Gaat Hans van Banen zorgen voor banen voor Nederlanders?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/gaat-hans-van-banen-zorgen-voor-banen.html

15 Banenplannen werken die?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/banenplannen-helpen-die.html

16 Grondwettelijk recht op werk?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/grondwettelijk-recht-op-werk.html

17 Is de crisis nou voorbij of niet?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/is-de-crisis-nou-voorbij-of-niet.html

18 GeWoMaBa heeft vraag gesteld bij BNR Nieuwsradio Europees lijsttrekkersdebat
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/gewomaba-heeft-vraag-gesteld-bij-bnr.html

19 Annet de Lange pleit voor financiële prikkel inhuren 55-plussers
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/annet-de-lange-pleit-voor-financiele.html

20 Uitbuiting Oost-Europeanen neemt toe in Nederland
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/uitbuiting-oost-europeanen-neemt-toe-in.html

21 de Stentor: Zwartboek UWV
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/de-stentor-zwartboek-uwv.html

22 Altijd Wat Monitor: Werkloos en boos
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/altijd-wat-monitor-werkloos-en-boos.html

23 De Europese verkiezingen gingen niet over voor of tegen Europa, maar gingen veel meer over Banen Arbeidsmigratie beleid Rutte2 etc:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/europese-verkiezingen-gingen-niet-over.html

24 Flexbranche groeit, aantal banen daalt.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/flexbranche-groeit-aantal-banen-daalt.html

25 Helpen banenplannen kabinet 185.000 mensen aan werk?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/06/helpen-banenplannen-kabinet-185000.html

26 Publicatie Het sociale gat van de eurozone
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/06/publicatie-het-sociale-gat-van-de.html

27 Banenplan vakbonden Werk op 1
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/07/banenplan-vakbonden-werk-op-1.html

28 VVD zet niet in op banen maar op lastenverlichting
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/07/vvd-zet-niet-in-op-banen-maar-op.html

29 Voorspelde groei voor 2015 reden tot juichen?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/08/voorspelde-groei-voor-2015-reden-tot.html

30 Kabinet toont te weinig ambitie als het gaat om banen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/09/kabinet-toont-te-weinig-ambitie-als-het.html

31 Reportage AWMonitor Hoe gaat Nederland om met werklozen en vindt er verdringing plaats door de met werklozen te schuiven.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/09/awmonitor-werkloos-en-boos-reportage.html

32 Robotisering kost tot 3 miljoen banen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/10/robotisering-kost-tot-3-miljoen-banen.html

33 X aantal banen behouden door dienstencheques?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/10/x-aantal-banen-in-de-zorg-behouden-door.html

34 Werkgeversorganisaties starten campagne 'Op naar de 100.000'
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/10/werkgeversorganisaties-starten-campagne.html

35 Jongeren vrezen voor nieuwe flexwet en hun vaste baan:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/10/jongeren-vrezen-voor-nieuwe-flexwet-en.html

36 Flexbanen goedkoper dan vaste banen. Oplossing: Flexbanen duurder dan vaste banen?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/10/flexbanen-goedkoper-dan-vaste-banen.html

37 Dagobert Duck Taks?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/10/dagobert-duck-tax.html

38 Kabinet maakt AOW'ers goedkoper dan werkzoekenden:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/10/kabinet-maakt-aowers-goedkoper-dan.html

39 Waaruit blijkt dat arbeid duur is in Nederland?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/11/waaruit-blijkt-dat-arbeid-duur-is-in.html

40 Kim Putters SCP: Is het concept van de participatiesamenleving door het kabinet voldoende doordacht?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/11/kim-putters-scp-is-het-concept-van-de.html

41 Koen Caminada: 'Belastingvoordeel zzp'er buitenproporitoneel'
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/11/koen-caminada-belastingvoordeel-zzper.html

42 Leidt arbeidsmigratie tot verdringing?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/11/leidt-arbeidsmigratie-tot-verdringing.html

43 Steun van Vemeend en van der Ploeg voor pleidooi verlaging werkgeverspremies voor meer banen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/11/steun-van-vermeend-en-van-der-ploeg.html

44 Werk Werk Werk in Europa: Starten die banenmotor en wel nu !
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/12/werk-werk-werk-in-europa-starten-die.html

45 Documentaire Inequality For All
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/12/documentaire-inequality-for-all.html

46 Economen zijn verdeeld over houdbaarheid Euro
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2015/01/economen-zijn-verdeeld-over.html

47 Waar blijven de banen voor arbeidsgehandicapten?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2015/02/waar-blijven-de-banen-voor.html

48 Werkloosheid Duitsland en Engeland gedaald, werkloosheid Nederland gestegen.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2015/03/werkloosheid-duitsland-en-engeland.html

49 Heeft kabinet Rutte 2 antwoorden op de grote vragen van deze tijd?
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2015/03/heeft-kabinet-rutte-2-antwoorden-op-de.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
https://nl-nl.facebook.com/GeenWoordenmaarBanennodig
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Bijgewerkt 21 maart 2015

Grondwettelijk recht op werk?

In de Nederlandse grondwet staat iets over een "grondwettelijk recht op werk".

Nederlandse grondwet Hoofdstuk 1 Grondrechten Artikel 19.1:
Citaat: "Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid." Einde citaat.

Gezien het feit dat het kabinet Rutte2 de banken, de Euro en de schatkist tot nu toe wel gered heeft, maar de banen niet, zouden wij ons kunnen afvragen of het kabinet Rutte2 zich wel aan de grondwet houdt?

Ik ben benieuwd wat er gebeurt als de werkzoekenden inderdaad gaan eisen dat de overheid meer moeite doet om te zorgen dat er banen komen.

Ideeën voor meer banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:

Banenplannen werken die?

Het programma Economische Zaken EZ van de Vara besteedde in de uitzending van 9 mei 2014 aandacht aan de vraag of banenplannen helpen.

EZ Vara 9 mei 2014 De arbeidsmarkt: mensen aan werk helpen, werkt dat?
http://ez.vara.nl/media/314140

Het programma laat zien dat in tijden van hoge werkloosheid banenplannen niet helpen, wel kunnen banenplannen het e.e.a. helpen verzachten (tenminste dat is de bedoeling), en bepaalde groepen op de arbeidsmarkt helpen om werkritme en werkervaring op te doen (vb jongeren zonder werkervaring met een grote afstand tot de arbeidsmarkt).

Naar de mening van GeWoMaBa is het enige wat echt helpt meer banen, in een oneliner geformuleerd 'Geen Woorden maar Banen', dit past ook in het "streven" van sommigen naar een participatiemaatschappij.

Wetenschappers kraken banenplannen kabinet (23 april 2014):
http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2014/4/Wetenschappers-kraken-banenplannen-kabinet-1508692W/

Banenplan Asscher is symptoombestrijding aldus 4 economen in het FD (16 juli 2014):
http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2014/7/Banenplan-Asscher-is-symptoombestrijding-1561297W/

Ideeën voor meer banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

maandag 12 mei 2014

Gaat Hans van Banen zorgen voor banen voor Nederlanders?

Sinds Mark Rutte 10 mei 2014 de Europese VVD lijsttrekker Hans van Baalen typeerde als Hans van Banen, is de grote vraag gaat Hans van Banen zorgen voor banen voor de werkzoekende Nederlanders? Het antwoord is Nee. Wat de VVD wel doet de laatste tijd is Polen, Bulgaren, Roemenen en Zuid-Europeanen aan een baan helpen.

Rutte: lijsttrekker 'Hans van Banen':
http://nos.nl/artikel/646153-rutte-lijsttrekker-hans-van-banen.html

Stelling: Rutte en Asscher helpen de Polen, Bulgaren en Roemenen wel aan werk maar de Nederlanders niet:
http://www.stand.nl/stellingen/Politiek/Rutte-en-Asscher-helpen-de-Polen-Bulgaren-en-Roemenen-wel-aan-werk-maar-de

Verplaatsing productie en investeringen naar Zuid-Europa is begonnen (n.a.v. artikel in FD.nl):
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/verplaatsing-productie-en-investeringen.html

Gaat Hans van Banen zorgen voor banen voor Nederlanders? Antwoord: Nee.

Wat de VVD doet (en het kabinet Rutte2 doet) is "gokken" dat er economische groei komt en "gokken" op de vergrijzing. De werkzoekenden hebben niets aan een VVD en een kabinet dat "gokt", of banen "op termijn" door de vergrijzing, die willen een baan nu.

Als het gaat om de vergrijzing, steeds meer deskundigen geven aan dat het geen wet van Meden en Perzen is dat de vergrijzing er voor gaat zorgen dat iedereen straks "vanzelf" een baan heeft.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Verplaatsing productie en investeringen naar Zuid-Europa is begonnen

De crisis is de volgende fase ingegaan. Nadat de salarissen in Zuid-Europa sinds het begin van de crisis met soms bijna één vijfde daalden, zijn sommige bedrijven begonnen met het verplaatsen van productie naar Zuid-Europa, c.q. gaan investeren in Zuid-Europa. Dit blijkt o.a. uit een artikel op de website van het FD getiteld 'Zuid-Europa raakt weer in trek bij het Nederlandse bedrijfsleven' (6 mei 2014).

Hierbij de namen van bedrijven die productie / investeringen naar Zuid-Europa aan het verplaatsen zijn:
- Philip Morris investeert in nieuwe fabriek in omgeving Bologna
- Philips verplaatst (deel) productie ledlicht armaturen van Emmen naar Spanje
- Tetra Moerdijk verplaatst (deel) productie naar Spanje en Servië
- Ingenieursbureau Deerns kocht een branchegenoot in Barcelona
- Hema opende recent haar eerste Spaanse vestiging

Unilever heeft aangegeven dat het nog niet zal investeren in fabrieksuitbreidingen in Zuid-Europa, maar houdt de ontwikkelingen wel nauwlettend in de gaten. Dat geldt ook voor verfconcern AkzoNobel.

Je hoeft geen raketingenieur / rocketscientist te zijn om te voorspellen dat de komende tijd meer bedrijven zich gaan heroriënteren over waar te produceren en/of investeren. Mogelijk gevolg reorganisaties in landen met "hoge" loonkosten, en verplaatsingen naar / investeringen in (Zuid-Europese) landen met "lage" loonkosten.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

zondag 4 mei 2014

PvdA en VVD praten over lagere lasten op arbeid, maar ondertussen verhogen ze lasten op arbeid.

In de media praten de coalitiepartners PvdA en VVD van het kabinet Rutte2 met graagte over lagere lasten op arbeid. Het wonderlijke is dat het zelfde kabinet van PvdA en VVD, zowel in 2013 als in 2014 de lasten op arbeid juist heeft verhoogd, namenlijk zowel in 2013 als in 2014 zijn de werkgeverspremies door Rutte2 verhoogd.

Gevolgen wijziging werkgeverslasten in 2013:
http://www.gt.nl/nl/nieuws/gevolgen-wijziging-werkgeverslasten-2013/3247
Citaat: "Al met al bent u minstens 0,75 procent van uw loonsom meer kwijt aan sociale lasten." Einde citaat.

Lasten werkgevers stijgen in 2014:
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/3666908/lasten-werkgevers-stijgen-in-2014.html
Citaat: "Het totaal aan werkgeverspremies stijgt van 18,33 procent in 2013 naar 19,16 procent dit jaar." Einde citaat.


Je zou de indruk kunnen krijgen dat PvdA en VVD het ene zeggen (lagere lasten op arbeid), maar het andere doen (hogere lasten op arbeid).

Daarbij komt nog iets, en dat is dat belastingherzieningen (daar praten ze nu veel en graag over) grote operaties zijn die veel (procedurele) tijd vergen, en dat de beoogde effecten van doorgevoerde belastingstelselwijzigingen soms enige tijd op zich laten wachten. Dit terwijl de werkzoekenden nu werk willen, iets wat ook past in de beoogde participatie-maatschappij, en niet misschien pas over zoveel jaar.

Verwonderlijk is ook het volgende, namenlijk de 1 april deal tussen PvdA en VVD over verhoging van de arbeidskorting voor de hogere middeninkomens leidt nauwelijks tot meer banen, terwijl verlaging van de werkgeverspremies (generiek en/of specifiek) wel tot meer banen leidt. Laten PvdA en VVD de kans voor 2015 benutten en niet de arbeidskorting verhogen maar de werkgeverspremies (generiek en/of specifiek) verlagen, een mooie kans om de lasten op arbeid te verlagen. Nog sterker die verlaging van de werkgeverspremies kan al per 1 juli 2014.

Wellicht is het een idee als het kabinet Rutte2 de grondwet een keer goed leest:
Grondwet artikel 19.1 "Grondwettelijk recht op werk":
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbry4ewwm
Citaat: "Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid." Einde citaat.

Al met al zijn op dit moment niet alleen de ondernemers de klos door het beleid van PvdA en VVD maar ook de werknemers. Ondernemers door de hogere lasten die PvdA en VVD hebben "doorgeschoven", werknemers doordat PvdA en VVD wel praten over banen, maar (zie de daden) niet zorgen voor banen.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt