zaterdag 21 maart 2015

Heeft kabinet Rutte 2 antwoorden op de grote vragen van deze tijd?

In De Volkskrant stelt Bram van Ojik hardop de vraag of het kabinet Rutte 2 antwoorden heeft op de grote vragen van deze tijd. Dit weblog artikel gaat specifiek in op een aantal grote vragen op de arbeidsmarkt.

Rutte moet kiezen: voor mij of voor Buma (De Volkskrant 21 maart 2015):
http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-moet-kiezen-voor-mij-of-voor-buma~a3919296/


Hoe zorgen we voor meer banen? 

Antwoord Rutte 2: Gokken op economische groei.
Toelichting: Allerhoogste prioriteit Rutte 2 is niet banen redden maar schatkist redden, zie de daden.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/09/kabinet-toont-te-weinig-ambitie-als-het.html

Hoe zorgen we voor banen voor mensen met een arbeidshandicap?

Antwoord Rutte 2: Een forse bezuiniging doorvoeren via de Participatiewet, de Quotumwet invoeren en de regelingen "stroomlijnen". Echter zolang de werkgelegenheid maar mondjesmaat aantrekt en er sprake is van een toename van de flexibilisering, verloopt het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap moeizaam. Anders geformuleerd, Rutte 2 bezuinigd voortvarend, maar zorgt niet voortvarend voor banen voor arbeidsgehandicapten.
Toelichting: Om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen is een forse groei van het aantal banen nodig, die forse banen groei is er (nog) niet. Verder is het zo dat de toegenomen flexibilisering de reintegratie van mensen met een arbeidshandicp belemmerd.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2015/02/waar-blijven-de-banen-voor.html

Hoe verlagen we de lasten op arbeid? 

Antwoord Rutte 2: Verhoging werkgeverspremies en wachten op financiële meevallers.
Toelichting: Rutte 2 heeft de werkgeverspremies in 2013 en 2014 verhoogd (= lasten verhoging), en als het gaat om de eventuele "grote" belastingherziening die kan aldus het kabinet alleen als er genoeg miljarden meevallers zijn. Opvallend is verder dat ze de verlaging van de lasten op arbeid, telkens in de tijd vooruit schuiven, dit vermoedelijk omdat ze het onderling niet eens kunnen worden.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/pvda-en-vvd-praten-over-lagere-lasten.html

Hoe om te gaan met de toegenomen flexibilisering?

Antwoord Rutte 2: Door invoering wet werk en zekerheid wordt ontslag vaste medewerkers goedkoper en worden uitzendkrachten iets duurder. Volgens veel specialisten wordt ontslag door deze wet onduidelijker en ingewikkelder.
Website met enkele tools:
http://www.lexence.com/nl/Specialisaties/Ondernemingsrecht/Arbeidsrecht/Paginas/Wet-Werk-en-Zekerheid-%28WWZ%29.aspx
Wat is goedkoper, nu mensen ontslaan of pas na 1 juli?
http://nos.nl/artikel/2026035-wat-is-goedkoper-nu-mensen-ontslaan-of-pas-na-1-juli.html
Tien vragen over het nieuwe ontslagrecht
http://nos.nl/artikel/2026036-tien-vragen-over-het-nieuwe-ontslagrecht.html

Hoe om te gaan met het feit dat Polen etc vaak goedkoper zijn dan Nederlanders?

Antwoord Rutte 2: Invoering Wet Aanpak Schijnconstructies. Goede zet, onduidelijk hoe het uit gaat pakken. De vraag is of de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) voldoende capaciteit heeft om te handhaven.
Toelichting: Het vermoeden is dat de Wet Aanpak Schijnconstructies een goede zet is, al is het altijd de vraag hoe deze wet in de praktijk gaat uitpakken en of daarmee alle sluiproutes, trucs en constructies worden aangepakt.
http://www.flexmarkt.nl/Branche-Informatie/Algemeen/2014/8/CNV-Asscher-moet-schijnconstructies-harder-aanpakken-1583522W/
Citaat: "Ik mis in de wet een substantiële uitbreiding van de capaciteit bij de Inspectie SZW. Als de inspectie de mankracht niet heeft om regels te handhaven, heb je niets aan regels, zegt Limmen." Einde citaat.

Wie redt de banen van het kabinet Rutte 2?

Antwoord Rutte 2: Iedereen die niet mee wil helpen om de banen van Rutte 2 te redden betitelen als niet-constructief of op verantwoordelijkheidsvakantie of als verloren stemmen.
Toelichting: Een brutale manier van framing, die afleidt van de vraag of Rutte 2 genoeg doet om te zorgen voor banen voor werkzoekende Henk en Ingrid.

Of het kabinet Rutte 2 antwoorden heeft op de grote vragen van deze tijd, daar mag een ieder het zijne van denken, GeWoMaBa is er op het gebied van de arbeidsmarkt op dit moment niet van overtuigd of het kabinet Rutte 2 de goede antwoorden heeft, nog sterker het antwoord neigt naar nee.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
https://nl-nl.facebook.com/GeenWoordenmaarBanennodig
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

donderdag 12 maart 2015

Werkloosheid Duitsland en Engeland gedaald, werkloosheid Nederland gestegen.

Het blijkt dat de werkloosheid in Duitsland en Engeland de laatste jaren gedaald is, dit terwijl de werkloosheid in Nederland gestegen is. Wat is er aan de hand?


Werkloosheid in Duitsland en Engeland gedaald, in Nederland gestegen.

Werkloosheid      2012     2013       2014     2015
Nederland            5,1%     6,5%      6,8%     6,6%
Duitsland             5,5%     5,3%      5,1%     5,1%
Engeland              8,0%    7,6%      6,2%     5,6%

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen

Ad 1) Ideeën voor meer banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Ad 2) Startpagina Geen Woorden maar Banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html

Ad 3) Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Ad 4) PvdA en VVD praten over lagere lasten arbeid, maar ondertussen verhogen ze lasten arbeid:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/pvda-en-vvd-praten-over-lagere-lasten.html

Ad 5) Kabinet toont te weinig ambitie als het gaat om banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/09/kabinet-toont-te-weinig-ambitie-als-het.html