donderdag 14 maart 2019

Concept plan aan het werk helpen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt / Geen Woorden maar Banen

Dit is een concept plan, met als doel het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, daar waar nodig zal dit passend werk dienen te zijn, en in sommige gevallen beschut werkt. Dit onder het motto: Geen Woorden maar Banen.

Tweetrapsraket:
* Bevordering werkgelegenheid in het algemeen.
* Bevordering werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bijvoorbeeld door een afdrachtskorting / spak, en de inzet van no-riskpolisssen.
Trap twee van deze tweetrapsraket werkt alleen als trap één van deze tweetrapsraket goed werkt.

Een activerende sociale zekerheid:
Leren van de Deense aanpak.
Laat mensen indien mogelijk iets doen, achter de geraniums zitten bevordert de reintegratie in het algemeen niet. Hierbij wel maatwerk toepassen, elk mens is weer anders.
(Er zijn in Nederland diverse voorbeelden van projecten waar mensen d.m.v activatie daadwerkelijk geholpen worden in het weer op de arbeidsmarkt komen.)

Beschut werk:
Voor hen die dat nodig hebben, is beschut werk nodig.

Sociale ondernemingen:
Bevorder de tot standkoming en levensvatbaarheid van sociale ondernemingen.

Menselijkheid:
Behandel mensen als mens en niet als (digitaal) dossier.

Beleid wat ondersteund:
- Aanpakken doorgeschoten flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
- Flexwerkers bouwen ook pensioen op vergelijkbaar met mensen die vast in dienst is (lees: zonder pensioenopbouw zijn flexwerkers goedkoper dan mensen die vast in dienst zijn en wel pensioen opbouwen).
- Arbeidsmigranten bouwen ook pensioen op vergelijkbaar met gewone Nederlanders (lees: zonder pensioenopbouw zijn arbeidsmigranten goedkoper dan Nederlanders die wel pensioen opbouwen)

- Aan de situatie dat arbeidsmigranten (op allerlei manieren) all-in goedkoper zijn dan Nederlanders moet definitief een einde komen.
(In 2011 zeiden de Limburgers kiezers, "de Polen pikken onze banen in", geen wonder als die Polen all-in goedkoper zijn dan Nederlanders.)
- De "uitbuiting" van arbeidsmigranten (op allerlei manieren) daar moet een einde aankomen, want die "uitbuiting" draagt er aan bij dat ze all-in goedkoper zijn dan Nederlanders.
- ZZP'ers bouwen pensioen op en zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
- Werken aan herstel verhoudingen in de polder.
- Laat het UWV beter functioneren (lees: Het UWV hoort onderdeel van de oplossing te zijn ipv onderdeel van het probleem.)
- Het UWV moet beter samenwerken met o.a. de GGZ-sector. (Dan heb je het o.a. over traumaverwerking.)
- Uitgezocht dient te worden in welke wetgeving hardheidsclausules nodig zijn, hardheidsclausules die er naar verluidt de laatste jaren uitgesloopt zijn. (Lees: nu zijn er meestal geen uitzonderingen mogelijk met tot gevolg dat er meer mensen buiten de "hokjes" vallen dan nodig en wenselijk.)
- Bij belangenafweging, kiest het UWV nu naar mijn indruk te vaak voor de belangen van de werkgevers. (Lees: het UWV kiest in specifieke situaties voor de belangen van een werkgever en niet voor wat is rechtvaardig.)
- Volgens sommigen mensen is het UWV beleidsmatig en qua aansturing dermate op afstand gezet, dat er kort door de bocht samengevat sprake is van een staat in een staat. M.a.w. het UWV corrigeren indien er zaken mis gaan, en er gaan helaas zaken mis (zie voorbeeld het niet controleren van arbeidsmigraten op fraude), is nu te moeilijk.

- Verminder de risico's voor (kleine) werkgevers bij ziekte werknemers (op dat dossier wordt naar verluidt gewerkt aan verbetering).
- Voorkom dat er door de (te) vele regels het doel van de regels uit het ook wordt verloren.
- Zorg voor enige experimenteervrijheid. (Voorbeeld: Zie het pleidooi voor een regel luw Zwolle.)
- Betere schuldhulpverlening (wordt al aan gewerkt o.a. door Rens Raemakers).
- Zero-tolerancebeleid bij pesten op het werk. De beste en effectiefste manier om pesten op het werk aan te pakken blijkt een zero-tolerancebeleid te zijn. (Zie ook: beter een goede baas dan zwak beleid)

Oneliners:
# Geen afschaffing dividendbelasting, wel banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
# Geen Woorden maar Banen
# Behandel mensen als mens en niet als dossier. (Mensen zijn geen rationele computers maar emotionele neuro computers.)

Tot zover dit concept plan.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
Kandidaat Provinciale Staten Overijssel D66 plek #20

zaterdag 21 maart 2015

Heeft kabinet Rutte 2 antwoorden op de grote vragen van deze tijd?

In De Volkskrant stelt Bram van Ojik hardop de vraag of het kabinet Rutte 2 antwoorden heeft op de grote vragen van deze tijd. Dit weblog artikel gaat specifiek in op een aantal grote vragen op de arbeidsmarkt.

Rutte moet kiezen: voor mij of voor Buma (De Volkskrant 21 maart 2015):
http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-moet-kiezen-voor-mij-of-voor-buma~a3919296/


Hoe zorgen we voor meer banen? 

Antwoord Rutte 2: Gokken op economische groei.
Toelichting: Allerhoogste prioriteit Rutte 2 is niet banen redden maar schatkist redden, zie de daden.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/09/kabinet-toont-te-weinig-ambitie-als-het.html

Hoe zorgen we voor banen voor mensen met een arbeidshandicap?

Antwoord Rutte 2: Een forse bezuiniging doorvoeren via de Participatiewet, de Quotumwet invoeren en de regelingen "stroomlijnen". Echter zolang de werkgelegenheid maar mondjesmaat aantrekt en er sprake is van een toename van de flexibilisering, verloopt het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap moeizaam. Anders geformuleerd, Rutte 2 bezuinigd voortvarend, maar zorgt niet voortvarend voor banen voor arbeidsgehandicapten.
Toelichting: Om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen is een forse groei van het aantal banen nodig, die forse banen groei is er (nog) niet. Verder is het zo dat de toegenomen flexibilisering de reintegratie van mensen met een arbeidshandicp belemmerd.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2015/02/waar-blijven-de-banen-voor.html

Hoe verlagen we de lasten op arbeid? 

Antwoord Rutte 2: Verhoging werkgeverspremies en wachten op financiële meevallers.
Toelichting: Rutte 2 heeft de werkgeverspremies in 2013 en 2014 verhoogd (= lasten verhoging), en als het gaat om de eventuele "grote" belastingherziening die kan aldus het kabinet alleen als er genoeg miljarden meevallers zijn. Opvallend is verder dat ze de verlaging van de lasten op arbeid, telkens in de tijd vooruit schuiven, dit vermoedelijk omdat ze het onderling niet eens kunnen worden.
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/pvda-en-vvd-praten-over-lagere-lasten.html

Hoe om te gaan met de toegenomen flexibilisering?

Antwoord Rutte 2: Door invoering wet werk en zekerheid wordt ontslag vaste medewerkers goedkoper en worden uitzendkrachten iets duurder. Volgens veel specialisten wordt ontslag door deze wet onduidelijker en ingewikkelder.
Website met enkele tools:
http://www.lexence.com/nl/Specialisaties/Ondernemingsrecht/Arbeidsrecht/Paginas/Wet-Werk-en-Zekerheid-%28WWZ%29.aspx
Wat is goedkoper, nu mensen ontslaan of pas na 1 juli?
http://nos.nl/artikel/2026035-wat-is-goedkoper-nu-mensen-ontslaan-of-pas-na-1-juli.html
Tien vragen over het nieuwe ontslagrecht
http://nos.nl/artikel/2026036-tien-vragen-over-het-nieuwe-ontslagrecht.html

Hoe om te gaan met het feit dat Polen etc vaak goedkoper zijn dan Nederlanders?

Antwoord Rutte 2: Invoering Wet Aanpak Schijnconstructies. Goede zet, onduidelijk hoe het uit gaat pakken. De vraag is of de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) voldoende capaciteit heeft om te handhaven.
Toelichting: Het vermoeden is dat de Wet Aanpak Schijnconstructies een goede zet is, al is het altijd de vraag hoe deze wet in de praktijk gaat uitpakken en of daarmee alle sluiproutes, trucs en constructies worden aangepakt.
http://www.flexmarkt.nl/Branche-Informatie/Algemeen/2014/8/CNV-Asscher-moet-schijnconstructies-harder-aanpakken-1583522W/
Citaat: "Ik mis in de wet een substantiële uitbreiding van de capaciteit bij de Inspectie SZW. Als de inspectie de mankracht niet heeft om regels te handhaven, heb je niets aan regels, zegt Limmen." Einde citaat.

Wie redt de banen van het kabinet Rutte 2?

Antwoord Rutte 2: Iedereen die niet mee wil helpen om de banen van Rutte 2 te redden betitelen als niet-constructief of op verantwoordelijkheidsvakantie of als verloren stemmen.
Toelichting: Een brutale manier van framing, die afleidt van de vraag of Rutte 2 genoeg doet om te zorgen voor banen voor werkzoekende Henk en Ingrid.

Of het kabinet Rutte 2 antwoorden heeft op de grote vragen van deze tijd, daar mag een ieder het zijne van denken, GeWoMaBa is er op het gebied van de arbeidsmarkt op dit moment niet van overtuigd of het kabinet Rutte 2 de goede antwoorden heeft, nog sterker het antwoord neigt naar nee.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
https://nl-nl.facebook.com/GeenWoordenmaarBanennodig
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

donderdag 12 maart 2015

Werkloosheid Duitsland en Engeland gedaald, werkloosheid Nederland gestegen.

Het blijkt dat de werkloosheid in Duitsland en Engeland de laatste jaren gedaald is, dit terwijl de werkloosheid in Nederland gestegen is. Wat is er aan de hand?


Werkloosheid in Duitsland en Engeland gedaald, in Nederland gestegen.

Werkloosheid      2012     2013       2014     2015
Nederland            5,1%     6,5%      6,8%     6,6%
Duitsland             5,5%     5,3%      5,1%     5,1%
Engeland              8,0%    7,6%      6,2%     5,6%

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen

Ad 1) Ideeën voor meer banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Ad 2) Startpagina Geen Woorden maar Banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html

Ad 3) Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Ad 4) PvdA en VVD praten over lagere lasten arbeid, maar ondertussen verhogen ze lasten arbeid:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/pvda-en-vvd-praten-over-lagere-lasten.html

Ad 5) Kabinet toont te weinig ambitie als het gaat om banen:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/09/kabinet-toont-te-weinig-ambitie-als-het.html

woensdag 25 februari 2015

Waar blijven de banen voor arbeidsgehandicapten?

Per 1 januari 2015 is de participatiewet ingevoerd, deze wet heeft tot doel het samenvoegen van een aantal wetten en het realiseren van een bezuinigingsdoel van (op termijn) €1,3 miljard per jaar. Die bezuinigingsdoelstelling wordt op dit moment voortvarend ingevoerd. De vraag is waar blijven de banen voor arbeidsgehandicapten? Het gevaar dreigt dat de bezuinigingsdoelstelling wel gehaald wordt (moet worden), maar dat er onvoldoende banen voor arbeidsgehandicapten komen.

Cedris stand van zaken invoering participatiewet:
http://www.cedris.nl/web/dossiers/Pages/Participatiewet_65.aspx?source=%2Fweb%2Fdossiers%2Fpages%2Fdefault.aspx
Citaat: "De februari-afspraken wijzigigen niets aan het feit dat op het Participatiebudget op termijn 1,3 miljard wordt bezuinigd." Einde citaat.

Het beeld wat GeWoMaBa op dit moment bij de invoering van de participatiewet heeft, is dat de bezuinigingdoelstelling voortvarend wordt ingevoerd, maar dat als het gaat om de realisering van banen voor arbeidsgehandicapten dat er niet zo voortvarend gehandeld wordt.

De inschatting van GeWoMaBa is dat arbeidsgehandicapten in de markt drukken alleen kan als het aantal banen fors groeit, juist aan een forse groei van het aantal banen ontbreekt het op dit moment.

Naast een anno feb 2015 te kleine banengroei, zijn er nog meer obstakels die het niet makkelijk maken om de arbeidsgehandicapten aan werk te helpen (iets wat wij allemaal graag willen), te weten de risico's voor werkgevers bij ziekte, het feit dat arbeidsmigranten vaak nog goedkoper zijn all-in en een toename van de flexiblisering op de arbeidsmarkt.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

P.S.1 De tijd zal leren waar qua daden de prioriteit van de overheid ligt, het halen van de bezuinigingsdoelstelling of het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten?

P.S.2 Je zult maar een wethouder zijn die wel wil maar niet kan, omdat of de banen er niet zijn, of er te weinig budget is (uitvoering bezuinigingsdoelstelling conform opdracht wetgever), of de regels in de weg zitten, of de afdeling sociale zaken de cliënten en de arbeidsmarkt niet goed kent, of .......... .

P.S.3 Dat het (nog) niet lukt om (veel) arbeidsgehandicapten aan werk te helpen is niet omdat er een gebrek aan goede wil is (die is er veelal wel), waar wel een gebrek aan is is aan banen in het algemeen en een rijksoverheid die begin 2015 in daden het redden van de schatkist belangrijker vindt dan het aan het werk helpen van werkzoekende Nederlanders.

zondag 11 januari 2015

Economen zijn verdeeld over houdbaarheid Euro

Volgens artikelen in o.a. De Telegraaf en op Nu.nl zijn de economen om moverende redenen verdeeld over de houdbaarheid van de Euro. Nu zult u zich afvragen wat heeft dat nu met banen banen banen te maken, nou het volgende. Naar inschatting van GeWoMaBa is er het risico aanwezig dat als de werkloosheid onverhoopt langdurig hoog blijft in een x aantal Euro landen, dat dan de Euro alsnog kan omvallen. Een periode van langdurig hoge werkloosheid kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de kiezers het na verloop van tijd zat zijn en voor een ander koers gaan kiezen (wat die koers dan ook zijn mag). M.a.w. al diegenen die het belangrijk vinden dat de Euro gered wordt, hebben er belang bij dat er ook maatregelen genomen worden zodat er banen bijkomen.


Twijfels over houdbaarheid euro:
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23539769/__Twijfels_aan_houdbaarheid_euro__.html

Economen zijn verdeeld over houdbaarheid euro:
http://www.nu.nl/economie/3970073/economen-verdeeld-houdbaarheid-euro.html

Anno jan 2015 zijn er heel voorzichtig geluiden dat van Griekenland wellicht wellicht een deel van de schulden kwijt gescholden gaan worden, in jargon een haircut. Ook in dat eventuele scenario is het belangrijk dat de banengroei in bijvoorbeeld Griekenland opgang komt. Immers als 2 jaar na zo'n haircut de werkloosheid onvoldoende gedaald is in Griekenland (stel dat), dan zal de roep om nog een "haircut" opnieuw gaan klinken. Voor de landen die naast Griekenland ook last hebben van een hoge werkloosheid, die zullen nauwlettend de situatie in Griekenland volgen. Immers als de banenmotor in Griekenland opgang komt na het kwijtschelden van een deel van de Griekse schulden (stel dat), dan zal de roep in die landen ook toenemen om te komen tot een vermindering van de schulden.

Al de politici die hebben geroepen "Geen cent meer naar de Grieken", die zullen de komende tijd heel wat schietgebedjes doen en hopen dat de banengroei in Griekenland en andere Euroland opgang komt, want mocht dat niet zo zijn dan is de kans groot dat o.a. van Griekenland een deel van de schulden kwijtgescholden gaan worden.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
11 jan 2015
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

zondag 21 december 2014

Documentaire Inequality For All

Iemand wees GeWoMaBa op de documentaire Inequality For All, deze documentaire gaat over inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten (USA) en hoe die de laatste decennia groter is geworden, wat daar de gevolgen van zijn voor de Amerikaanse economie en Democratie, en wat daar de oorzaken van zijn. De vraag wordt ook opgeworpen, wat voor effect heeft de toegenomen inkomens ongelijkheid op de gezondheid van de Amerikaanse economie.

De documentaire wordt gepresenteerd door de Amerikaanse econoom, auteur en professor Robert Reich (was Secretary of Labor onder president Clinton in de periode 1993 - 1997).

Inequality For All (wikipedia):
http://en.wikipedia.org/wiki/Inequality_for_All

Robert Reich (wikipedia):
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Reich

Inequality For All Documentary (video):
https://www.youtube.com/watch?v=0NdDupITDv8


Naar de mening van GeWoMaBa is een te grote inkomensongelijkheid niet goed, dit laat ook de geschiedenis zien. In 1928 het jaar voor het begin van de grote depressie was de inkomens-ongelijkheid in de USA historisch gezien heel groot. In het jaar 2007 het jaar voor het begin van de huidige financiële crisis was de inkomensongelijkheid in de USA historisch gezien heel groot. Hoe hier mee om te gaan is een vraagstuk op zich. GeWoMaBa heeft als doel het vergroten van de werkgelegenheid, en niet specifiek als doel het verkleinen van de inkomensongelijkheid. Mocht eventueel blijken dat voor het vergroten van de werkgelegenheid o.a. een verkleining van de inkomens ongelijkheid nodig is (stel dat), dan zal dat onderdeel van de oplossing dienen te zijn. Naar de mening van GeWoMaBa is lagere lasten op arbeid (o.a. verlaging werkgeverspremies), o.a. realiseerbaar als de lasten op arbeid (heffingsgrondslag arbeid) verschoven worden naar andere heffingsgrondslagen.


Waar komen de belastingopbrengsten in Nederland vandaan? (grafiek)

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
21 dec 2014
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

zondag 7 december 2014

Werk Werk Werk in Europa: Starten die banenmotor en wel nu !

Als we de werkloosheid in Europa willen bestrijden, en dan in het bijzonder de jeugdwerk-loosheid dan moet de banenmotor gestart worden en wel rap. De vraag is nu hoe starten we de banenmotor in Europa?


Grafische weergave jeugdwerkloosheid in Europa juli / aug 2013
Youth unemployment in the European Union (July/August 2013)

Naar de mening van GeWoMaBa hebben de Europese banenplannen en magische investerings-plannen (zie plan Juncker) alleen zin als de banenmotor in Europa gestart wordt. Dit heeft er mee te maken dat zolang als de Europese burgers de indruk hebben dat het niet snor zit met de werkgelegenheidsontwikkeling en de indruk hebben dat (in daden) de overheden de schatkisten redden belangrijker vinden dan de banen redden, dat zij dan de hand op de knip blijven houden.

Wat is er dan zoal nodig om de banenmotor z.s.m. te starten in Europa? (Uiterlijk in 2015):

+ De economie dient gestimuleerd te worden (vraagstuk op zich)
+ Verlaging lasten op arbeid (o.a. lagere werkgeverspremies)
+ Lastenverschuiving
+ Evalueren ETS
+ Vergroening belastingstelsel
+ Inzetten op Groene Banen
+ Aanpakken vormen van uitbuiting en sociale dumping
   (Waarom zijn arbeidsmigranten goedkoper dan lokale werknemers?)
+ Aanpakken belastingontwijking
+ Doorgeschoten flexibiliteit aanpakken
+ Hervormen (de vraag is welke hervormingen wel en welke hervormingen niet)
+ Minimumeisen Sociaal Beleid
+ EU omvormen naar een Sociaal-Ecologische Markteconomie
+ Lering trekken uit Witboek van Delors
+ Antwoord formuleren op vraag hoe willen we de sociale zekerheid overeind houden?
+ Daar waar mogelijk en wenselijk arbeidstijdverkorting
+ Eventueel dubbele doelstelling ECB
+ Niet alleen investeren in verhogen IQ maar ook investeren in verhogen EQ

+ Erkennen dat Europa de laatste jaren (in daden) de Euro, de Banken en de Schatkisten wel heeft gered, maar de banen (nog) niet.

Deze lijst is niet uitputtend.

Anders geformuleerd, leuk en aardig die Europese banenplannen en creatieve investeringsplannen (zie investeringsplan / toverplan Juncker), als de banenmotor niet gestart wordt dan hebben al die creatieve en goed bedoelde plannen weinig zin. Wat wel zin heeft is de banenmotor starten in Europa en dan tegelijkertijd (al) die plannen inzetten.


Sommigen zijn van mening dat de komende jaren de laatste kans zijn voor Europa.

Mocht Europa niet of te weinig over gaan tot actie als het gaat om het starten van de banenmotor (dat was de afgelopen jaren het geval), dan moet Nederland gewoon het advies van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg opvolgen, en niet wachten op de veel bepraatte belastinghervorming en Europa maar gewoon in 2015 de werkgeverspremies (werkgeverslasten) verlagen voor meer banen.

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23387827/__Voor_extra_banen_niet_wachten_op_belastinghervorming_en_Europa__.html

http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/11/steun-van-vermeend-en-van-der-ploeg.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
7 dec 2014
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Investeringsplan Juncker (26 nov 2014)
Hoe Europa van veel geld heel veel geld maakt
http://nos.nl/artikel/2005780-hoe-europa-van-veel-geld-heel-veel-geld-maakt.html

Werkt het investeringsplan van Juncker? (26 nov 2014)
http://nos.nl/artikel/2005825-werkt-het-investeringsplan-van-juncker.html

P.S. De media in NL dachten dat de Europese verkiezingen mei 2014 gingen over voor of tegen Europa, na de EP verkiezingen bleek dat de Europese verkiezingen gingen over Banen, Arbeidsmigratie, Bezuinigingen etcetera. Indien onverhoopt de banenmotor niet gestart wordt in Europa, dan komt er een moment dat de kiezers ergens in Europa het zat zijn (dat moment nadert). Laten we geschiedenis schrijven door de banenmotor in Europa te starten en wel nu !

zondag 30 november 2014

Steun van Vermeend en van der Ploeg voor pleidooi verlaging werkgeverspremies voor meer banen

Tot vreugde van de initiatiefnemer van de actie en petitie Geen Woorden maar Banen, hebben de columnisten Willem Vermeend en Rick van der Ploeg zich uitgesproken voor verlaging werkgeverspremies voor meer banen.


de Telegraaf column 29 nov 2014:
Voor extra banen niet wachten op belastinghervorming en Europa
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23387827/__Voor_extra_banen_niet_wachten_op_belastinghervorming_en_Europa__.html
Citaat: "Die belemmeringen zijn in hoofdzaak de hoge werkgeverslasten en de zware sociale verplichtingen waarvoor werkgevers opdraaien als ze een werknemer aannemen." Einde citaat.

Nadat eerder in 2014 het CNV en het FNV zich al voorzichtig uitgesproken hebben voor verlaging werkgeverspremies als het gaat om meer banen, heeft recent ook de Rabobank gepleit voor verlaging van de werkgeverspremies.

Rabobank Visie op 2015 (26 nov 2014):
https://economie.rabobank.com/publicaties/2014/november/visie-op-2015-europa-toekomstige-koploper-of-eeuwige-achterblijver/
Paragraaf 'Duidelijkheid en verwarring over belastinghervorming'
Citaat: "Een verlaging van de lasten op arbeid, zowel de werkgeverslasten als de loonbelasting van werknemers, kan het reeds ingezetten beleid om het arbeidspotentieel te vergroten versterken." Einde citaat.

In 2010 (en daarvoor) heeft de initiatiefnemer van de actie en petitie Geen Woorden maar Banen zich sterk gemaakt voor verlaging werkgeverspremies voor meer banen;
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Wie weet gaat de politiek in 2015 nu eens eindelijke de werkgeverspremies verlagen als effectief middel om te zorgen voor meer banen. (Verlaging werkgeverspremies generiek en specifiek.) Dat het kabinet Rutte per 1/1/2013 en 1/1/ 2014 de werkgeverspremies heeft verhoogd (i.p.v. verlaagd), is zacht gezegd niet handig geweest. Voor nu nieuwe ronde nieuwe kans.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

P.S. Column Vermeend en van der Ploeg op twitter:
https://twitter.com/WillemVermeend/status/539090196592336897

Leidt arbeidsmigratie tot verdringing?

Op de vraag of de inzet van arbeidsmigranten leidt tot verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt, is het antwoord JA (situatie 2014) volgens een rapport van SEO Economisch Onderzoek bekend gemaakt op 21 nov 2014.


'Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen' Nu.nl 21 nov 2014:
http://www.nu.nl/carriere/3934305/laagopgeleiden-dupe-van-komst-oost-europeanen.html
Citaten:
- "De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zorgt in een aantal bedrijfstakken voor verdringing van Nederlandse werknemers."
- "Volgens het rapport van SEO Economisch Onderzoek zorgt Europese regelgeving ervoor dat werkgevers kostenvoordeel kunnen halen door personeel via buitenlandse bedrijven in te huren."
- "Ze hoeven dan vaak geen sociale premies en pensioenpremies te betalen. Het grensoverschrijdende karakter van de Europese arbeidsmarkt maakt bovendien controles op schijnconstructies moeilijk."
Einde citaten.

'Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen' Volkskrant 21 nov 2014:
http://www.volkskrant.nl/economie/laagopgeleiden-dupe-van-komst-oost-europeanen~a3795191/
Citaten:
- "Laagopgeleiden, jongeren en allochtonen vormen de grootste risicogroep voor verdringing."
- "Een aantal werk ook - vaak noodgedwongen - als zzp'er."
- "Het aantal buitenlandse werknemers in die sectoren groeide juist."
Einde citaten.

'Laag opgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen' Elsevier 21 nov 2014:
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2014/11/Laagopgeleiden-dupe-van-komst-Oost-Europeanen-1649355W/
Citaat: "Hij (minister Asscher) wil binnenkort een wetsvoorstel voor het aanpakken van schijnconstructies naar de Kamer sturen en de wet voor het minimumloon aanscherpen." Einde citaat.

Rapport: Grensoverschrijdend aanbod van personeel SEO Economisch Onderzoek:
http://www.seo.nl/pagina/article/grensoverschrijdend-aanbod-van-personeel/
Citaat: "Zowel het aantal arbeidsmigranten als het aantal flexibele arbeidsrelaties is de laatste jaren duidelijk toegenomen. De stroom arbeidsmigranten lijkt zowel een belangrijke oorzaak alsook het gevolg te zijn van de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt: de nieuwe grenzen van de Europese Unie hebben kostenverlaging (door inzet van arbeidsmigranten) makkelijker gemaakt, terwijl de economische crisis kostenverlaging volgens veel werkgevers onvermijdelijk gemaakt heeft. Door het vrije verkeer van diensten is ongelijke concurrentie ontstaan tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven, met nadelige gevolgen voor binnenlandse werknemers. Einde citaat.

Onderzoek arbeidsmigratie: verdringing door ongelijke concurrentie (Rijksoverheid):
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/21/onderzoek-arbeidsmigratie-verdringing-door-ongelijke-concurrentie.html
Citaten:
- "Op macroniveau leidt de komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa tot verdringing in de bouw, tuinbouw, voedingsindustrie en wegtransport. Dat komt door ongelijke concurrentie."
- "Minister Asscher vindt dat de uitkomsten van het SEO-onderzoek de noodzaak laten zien van een intensieve strijd tegen oneerlijke concurrentie en onwenselijke 'race to the bottom' op arbeidsvoorwaarden. Hij zal daarom binnenkort een wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer sturen en een aanscherping van de wet voor het minimumloon voorbereiden."
Einde citaten.

Publicaties van SEO Economisch Onderzoek:
http://www.seo.nl/publicaties/rapporten/

Wat GeWoMaBa verbaasd, is dat dit alles nu pas op papier is komen te staan. Dat (op allerlei) manieren arbeidsmigranten alles bij elkaar opgeteld goedkoper voor Nederlandse werkgevers zijn (bijvoorbeeld door onroerend goed aan de arbeidsmigranten te verhuren) dan Nederlanders, is al jaren bekend (in het bijzonder bij het bedrijfsleven). GeWoMaBa is bijzonder benieuwd wat de overheid nu gaat doen, en of die aanpak voldoende effectief is.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

woensdag 26 november 2014

Koen Caminada: 'Belastingvoordeel zzp'er buitenproportioneel'

Hoogleraar sociale en fiscale wetgeving Koen Caminada in Leiden heeft in een interview met het Financiële Dagblad 12 nov 2014 aangegeven, dat het belastingvoordeel dat zelfstandigen zonder personeel krijgen, in zijn ogen buitenproportioneel is en dat dat belastingvoordeel op de lange termijn de belastingmoraal van werknemers in loondienst aantast.


Belastingvoordeel zzp'er buitenporportioneel:
http://www.nu.nl/ondernemen/3926732/belastingvoordeel-zzper-buitenproportioneel.html

Belastingvoordeel zzp'er ondergraaft de solidariteit: (login scherm)
http://fd.nl/economie-politiek/902232/belastingvoordeel-zzp-er-ondergraaft-de-solidariteit

Citaten uit het artikel in het fd:

"Belastingvoordeel zzp'er ondergraaft de solidariteit

De fiscale voorkeursbehandeling die zelfstandigen zonder personeel krijgen, is buitenproportioneel en tast op lange termijn de belastingmoraal van werknemers in loondienst aan. Daarvoor waarschuwt Koen Caminada, hoogleraar sociale en fiscale wetgeving in Leiden. Hij becijfert dat de helft van de ruim 800.000 zelfstandigen in Nederland geen belasting betaalt, terwijl ze wel in aanmerking komen voor bijstand en een AOW-uitkering. Hij spreekt van een scheefgroei in de solidariteit die onhoudbaar is, zeker met het oog op de verwachte verdere groei van de zelfstandigenpopulatie. Caminada schaart de zelfstandigenaftrek (die samen met de startersaftrek bijna € 2 mrd kost) onder een rijtje gedrochten van fiscale regelingen, waaronder ook de hypotheekrenteaftrek: de maatschappelijke gevolgen zijn ingrijpend en onwenselijk, maar er is zo'n grote groep Nederlanders aan verslaafd dat de afschaffing electoraal onbespreekbaar is geworden.

De ministeries van Financiën en Sociale Zaken onderzoeken nu of de zelfstandigenaftrek kan worden afgeschaft, en u bent daar voorstander van. Waarom?

Er zijn wel argumenten voor te vinden dat je zzp'ers tot een bepaalde hoogte ondersteunt, maar hier is het doorgeslagen. Het is een vreselijke regeling, daar is heel fiscaal Nederland het wel over eens. Deze regels zijn te generiek en zuigen meer zelfstandigen aan dan maatschappelijk wenselijk is. Nederland is binnen Europa een uitschieter. Ongeveer 400.000 zzp'ers, de helft dus, verdient minder dan €21,000. Die betalen helemaal geen belasting. En zzp'ers met €80.000 winst hebben nu een belastingdruk van 27%, tegenover 40% voor werknemers. Het voordeel verdwijnt dus niet langzaam als ze echt goed gaan verdienen. Ze kunnen wel bijdragen aan AOW en AWBZ, maar doen dat niet. En als ze 67 zijn krijgen ze wel AOW. Het is vreemd om zo'n grote subgroep vrij te stellen. Dat zet de solidariteit onder druk, het is slecht voor de belastingmoraal. Zelfs mensen met uitkeringen en gepensioneerden dragen wél bij aan de AOW. We kunnen het ook andersom benaderen: er zijn veel zzp'ers die fiscaal gedreven zijn, maar structureel te weinig verdienen en niet gaan doorgroeien naar een echt bedrijf. Zeg maar een Turkse pizzabakker op de hoek die zijn hele gezin onderhoudt. Die behoudt zijn werk, maar leeft vaak onder het bestaansminimum. En ze zijn te trots om huursubsidie of ander toeslagen aan te vragen. Een heel legertje moet onder het minimumloon duiken en is onder de armoedegrens gezakt. Mijn conclusie is dus dat het heel slechte fiscale wetgeving is geweest. Het stelsel moet opgeruimd worden, want het evenwicht is zoek. Wie is de hoeder van de zzp'er?

Is dat niet paternalistisch?

De maatschappij beschermt mensen wel vaker tegen zichzelf. We ontmoedigen alcoholgebruik onder de 18. De echte zorg zit aan de onderkant. Ze zijn niet solidair en profiteurs als het bijvoorbeeld om de AOW gaat. Ze hebben geen aanvullend pensioen. Als ze over twintig jaar oud en hulpbehoevend zijn kunnen ze dus ook niet voor zichzelf zorgen. Dat zijn mensen die nu minder dan €20.000 per jaar verdienen. Dat is echte armoede.

U maakt zich niet populair met deze mening.

Dat weet ik. Het gaat om bijna één miljoen kiezers, dat hebben politieke partijen waaronder D66 ook ontdekt. Die hebben eerdere pogingen tot afbouwen van de fiscale voordelen steeds opgeblazen. Als het ooit toch gebeurt, dan gaat dat meestal via de geleidelijkheid; een regel wordt in bijvoorbeeld acht jaar uitgefaseerd. Of zoals bij de hypotheekrenteaftrek:  nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe gevallen.

Het risico is dat een groot deel van de zzp'ers omvalt en met een uitkering overblijft.

Dat is echte een dilemma. Het is heel goed dat ze proberen hun eigen broek op te houden. Ze hebben nu geen recht op voorzieningen, maar dat is ethisch lastig. Zeker als ze ook kinderen hebben, die zonder ontbijt op school komen. Ik heb het antwoord daar niet op. Ik constateer alleen dat de zzp'er nu structureel onder het mininumloon duikt en vaak niet in de positie is om €1 meer te vragen, Dan is er wel een probleem. Misschien moeten we naar een minimumtarief voor zzp'ers."

Einde citaten uit het artikel uit het fd.

==============================================

Naar de mening van GeWoMaBa heeft hoogleraar Caminada een punt, en dient er nagedacht te worden over hoe willen we verder met het hele grote belastingvoordeel van zzp'ers wat werknemers niet hebben. Bij dat nadenken dient meegenomen te worden dat de arbeidsmarkt in de toekomst vermoedelijk behoorlijk flexibel is, dat betekent dat iemand die nu werknemer is moet kunnen switchen naar zzp'er en weer terug (en dit mogelijk zelfs meerdere malen). Opvallend in deze is dat het kabinet van PvdA en VVD pas na de provinciale staten verkiezingen van maart 2015 met een standpunt komen als het gaat om de bovengenoemde kwestie.

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt