zondag 21 december 2014

Documentaire Inequality For All

Iemand wees GeWoMaBa op de documentaire Inequality For All, deze documentaire gaat over inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten (USA) en hoe die de laatste decennia groter is geworden, wat daar de gevolgen van zijn voor de Amerikaanse economie en Democratie, en wat daar de oorzaken van zijn. De vraag wordt ook opgeworpen, wat voor effect heeft de toegenomen inkomens ongelijkheid op de gezondheid van de Amerikaanse economie.

De documentaire wordt gepresenteerd door de Amerikaanse econoom, auteur en professor Robert Reich (was Secretary of Labor onder president Clinton in de periode 1993 - 1997).

Inequality For All (wikipedia):
http://en.wikipedia.org/wiki/Inequality_for_All

Robert Reich (wikipedia):
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Reich

Inequality For All Documentary (video):
https://www.youtube.com/watch?v=0NdDupITDv8


Naar de mening van GeWoMaBa is een te grote inkomensongelijkheid niet goed, dit laat ook de geschiedenis zien. In 1928 het jaar voor het begin van de grote depressie was de inkomens-ongelijkheid in de USA historisch gezien heel groot. In het jaar 2007 het jaar voor het begin van de huidige financiƫle crisis was de inkomensongelijkheid in de USA historisch gezien heel groot. Hoe hier mee om te gaan is een vraagstuk op zich. GeWoMaBa heeft als doel het vergroten van de werkgelegenheid, en niet specifiek als doel het verkleinen van de inkomensongelijkheid. Mocht eventueel blijken dat voor het vergroten van de werkgelegenheid o.a. een verkleining van de inkomens ongelijkheid nodig is (stel dat), dan zal dat onderdeel van de oplossing dienen te zijn. Naar de mening van GeWoMaBa is lagere lasten op arbeid (o.a. verlaging werkgeverspremies), o.a. realiseerbaar als de lasten op arbeid (heffingsgrondslag arbeid) verschoven worden naar andere heffingsgrondslagen.


Waar komen de belastingopbrengsten in Nederland vandaan? (grafiek)

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
21 dec 2014
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten