zondag 7 december 2014

Werk Werk Werk in Europa: Starten die banenmotor en wel nu !

Als we de werkloosheid in Europa willen bestrijden, en dan in het bijzonder de jeugdwerk-loosheid dan moet de banenmotor gestart worden en wel rap. De vraag is nu hoe starten we de banenmotor in Europa?


Grafische weergave jeugdwerkloosheid in Europa juli / aug 2013
Youth unemployment in the European Union (July/August 2013)

Naar de mening van GeWoMaBa hebben de Europese banenplannen en magische investerings-plannen (zie plan Juncker) alleen zin als de banenmotor in Europa gestart wordt. Dit heeft er mee te maken dat zolang als de Europese burgers de indruk hebben dat het niet snor zit met de werkgelegenheidsontwikkeling en de indruk hebben dat (in daden) de overheden de schatkisten redden belangrijker vinden dan de banen redden, dat zij dan de hand op de knip blijven houden.

Wat is er dan zoal nodig om de banenmotor z.s.m. te starten in Europa? (Uiterlijk in 2015):

+ De economie dient gestimuleerd te worden (vraagstuk op zich)
+ Verlaging lasten op arbeid (o.a. lagere werkgeverspremies)
+ Lastenverschuiving
+ Evalueren ETS
+ Vergroening belastingstelsel
+ Inzetten op Groene Banen
+ Aanpakken vormen van uitbuiting en sociale dumping
   (Waarom zijn arbeidsmigranten goedkoper dan lokale werknemers?)
+ Aanpakken belastingontwijking
+ Doorgeschoten flexibiliteit aanpakken
+ Hervormen (de vraag is welke hervormingen wel en welke hervormingen niet)
+ Minimumeisen Sociaal Beleid
+ EU omvormen naar een Sociaal-Ecologische Markteconomie
+ Lering trekken uit Witboek van Delors
+ Antwoord formuleren op vraag hoe willen we de sociale zekerheid overeind houden?
+ Daar waar mogelijk en wenselijk arbeidstijdverkorting
+ Eventueel dubbele doelstelling ECB
+ Niet alleen investeren in verhogen IQ maar ook investeren in verhogen EQ

+ Erkennen dat Europa de laatste jaren (in daden) de Euro, de Banken en de Schatkisten wel heeft gered, maar de banen (nog) niet.

Deze lijst is niet uitputtend.

Anders geformuleerd, leuk en aardig die Europese banenplannen en creatieve investeringsplannen (zie investeringsplan / toverplan Juncker), als de banenmotor niet gestart wordt dan hebben al die creatieve en goed bedoelde plannen weinig zin. Wat wel zin heeft is de banenmotor starten in Europa en dan tegelijkertijd (al) die plannen inzetten.


Sommigen zijn van mening dat de komende jaren de laatste kans zijn voor Europa.

Mocht Europa niet of te weinig over gaan tot actie als het gaat om het starten van de banenmotor (dat was de afgelopen jaren het geval), dan moet Nederland gewoon het advies van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg opvolgen, en niet wachten op de veel bepraatte belastinghervorming en Europa maar gewoon in 2015 de werkgeverspremies (werkgeverslasten) verlagen voor meer banen.

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23387827/__Voor_extra_banen_niet_wachten_op_belastinghervorming_en_Europa__.html

http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/11/steun-van-vermeend-en-van-der-ploeg.html

Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
7 dec 2014
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Investeringsplan Juncker (26 nov 2014)
Hoe Europa van veel geld heel veel geld maakt
http://nos.nl/artikel/2005780-hoe-europa-van-veel-geld-heel-veel-geld-maakt.html

Werkt het investeringsplan van Juncker? (26 nov 2014)
http://nos.nl/artikel/2005825-werkt-het-investeringsplan-van-juncker.html

P.S. De media in NL dachten dat de Europese verkiezingen mei 2014 gingen over voor of tegen Europa, na de EP verkiezingen bleek dat de Europese verkiezingen gingen over Banen, Arbeidsmigratie, Bezuinigingen etcetera. Indien onverhoopt de banenmotor niet gestart wordt in Europa, dan komt er een moment dat de kiezers ergens in Europa het zat zijn (dat moment nadert). Laten we geschiedenis schrijven door de banenmotor in Europa te starten en wel nu !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten