woensdag 25 februari 2015

Waar blijven de banen voor arbeidsgehandicapten?

Per 1 januari 2015 is de participatiewet ingevoerd, deze wet heeft tot doel het samenvoegen van een aantal wetten en het realiseren van een bezuinigingsdoel van (op termijn) €1,3 miljard per jaar. Die bezuinigingsdoelstelling wordt op dit moment voortvarend ingevoerd. De vraag is waar blijven de banen voor arbeidsgehandicapten? Het gevaar dreigt dat de bezuinigingsdoelstelling wel gehaald wordt (moet worden), maar dat er onvoldoende banen voor arbeidsgehandicapten komen.

Cedris stand van zaken invoering participatiewet:
http://www.cedris.nl/web/dossiers/Pages/Participatiewet_65.aspx?source=%2Fweb%2Fdossiers%2Fpages%2Fdefault.aspx
Citaat: "De februari-afspraken wijzigigen niets aan het feit dat op het Participatiebudget op termijn 1,3 miljard wordt bezuinigd." Einde citaat.

Het beeld wat GeWoMaBa op dit moment bij de invoering van de participatiewet heeft, is dat de bezuinigingdoelstelling voortvarend wordt ingevoerd, maar dat als het gaat om de realisering van banen voor arbeidsgehandicapten dat er niet zo voortvarend gehandeld wordt.

De inschatting van GeWoMaBa is dat arbeidsgehandicapten in de markt drukken alleen kan als het aantal banen fors groeit, juist aan een forse groei van het aantal banen ontbreekt het op dit moment.

Naast een anno feb 2015 te kleine banengroei, zijn er nog meer obstakels die het niet makkelijk maken om de arbeidsgehandicapten aan werk te helpen (iets wat wij allemaal graag willen), te weten de risico's voor werkgevers bij ziekte, het feit dat arbeidsmigranten vaak nog goedkoper zijn all-in en een toename van de flexiblisering op de arbeidsmarkt.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

P.S.1 De tijd zal leren waar qua daden de prioriteit van de overheid ligt, het halen van de bezuinigingsdoelstelling of het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten?

P.S.2 Je zult maar een wethouder zijn die wel wil maar niet kan, omdat of de banen er niet zijn, of er te weinig budget is (uitvoering bezuinigingsdoelstelling conform opdracht wetgever), of de regels in de weg zitten, of de afdeling sociale zaken de cliƫnten en de arbeidsmarkt niet goed kent, of .......... .

P.S.3 Dat het (nog) niet lukt om (veel) arbeidsgehandicapten aan werk te helpen is niet omdat er een gebrek aan goede wil is (die is er veelal wel), waar wel een gebrek aan is is aan banen in het algemeen en een rijksoverheid die begin 2015 in daden het redden van de schatkist belangrijker vindt dan het aan het werk helpen van werkzoekende Nederlanders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten