vrijdag 3 oktober 2014

Werkgeversorganisaties starten campagne 'Op naar de 100.000'

Uit berichtgeving van NRCQ van 3 oktober 2014 blijkt dat de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO een campagne starten getiteld 'Op naar de 100.000'.

De bedoeling is om een "offensief" te starten in de richting van bedrijven, dit samen met een netwerk van 'ambassadeurs'. De campagne heeft de komende 3 jaar Aart van der Gaag als boegbeeld.

Het doel is om duidelijk te maken dat arbeidsgehandicapte werknemers productief en voordelig zijn (bedrijven kunnen loonkostensubsidies krijgen). En er moeten regionale bestanden komen met arbeidsgehandicapten die in de doelgroep vallen, en het is de bedoeling dat er mogelijkheden komen zodat arbeidsgehandicapten kunnen werken via coöperaties, pools en vouchers.

Zo help je 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk (NRCQ):
http://www.nrcq.nl/2014/10/03/zo-help-je-100-000-arbeidsgehandicapten-aan-het-werk


GeWoMaBa vindt het een goede zaak dat er moeite gedaan wordt om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen bijvoorbeeld d.m.v. de genoemde campagne, wel wil GeWoMaBa er op wijzen dat de ervaring leert dat alleen als de arbeidsmarkt flink groeit dat arbeidsgehandicapten een reële kans hebben. De voorspelde banengroei voor 2015 zal in de praktijk betekenen dat er minder arbeidsgehandicapten aan werk geholpen kunnen worden dan wenselijk is. Tussen de regels van het artikel valt te lezen dat het in de huidige omstandigheden geen gemakkelijke klus is om 100.000 arbeidsgehandicapten aan werk te helpen, en dat er het e.e.a. moet gebeuren om de campagne tot een succes te maken. Het is dan ook om die reden noodzakelijk dat er meer banen bijkomen.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Aart van der Gaag werkgeversboegbeeld 100.000 banenplan:
+ http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=9893
+ http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Aart_van_der_Gaag_boegbeeld_werkgevers_100000banenplan_2909.aspx?source=%2fPages%2fDefault.aspx

Gehandicapten pluggen bij bedrijven is hele kluif:
http://www.nieuws.nl/economie/20141003/Gehandicapten-pluggen-bij-bedrijven-is-hele-kluif

Geen opmerkingen:

Een reactie posten