zaterdag 5 juli 2014

Banenplan vakbonden Werk op 1

2 juli 2014 presenteerden de vakbonden hun banenplan getiteld 'Banenplan 2014 Werk op 1'.

Ton Heerts FNV: 'Ik heb het idee dat het gevoel van urgentie weg is bij de politiek en ook bij de werkgevers. Maar werkloosheid verpest het leven van mensen. Het verpest de toekomst van onze jongeren. En als we niet uitkijken verpest het onze samenleving. Daarom komen wij vandaag met 58 concrete voorstellen die zeker 300.000 echte banen opleveren.'

Maurice Limmen CNV: 'Het wachten op meer banen duurt gewoon te lang. Er moet wat gebeuren, want teveel mensen dreigen definitief de boot te missen. Als je te lang aan de kant staat kom je niet meer aan de slag. We moeten niet morgen maar vandaag investeren in de toekomst van onze economie. Laten we bijvoorbeeld investeren in het energiezuinig maken van huizen. Dat mes snijdt aan twee kanten.''

Gerrit van de Kamp VCP: 'Werk moet op 1, want honderdduizenden mensen zonder werk merken nog niets van een mogelijk economisch herstel. We moeten de werkloosheid aanpakken en niet de mensen die werkloos zijn. Investeringen in duurzame groei moeten gaan bijdragen aan werkgelegenheid.'

Banenplan bonden: 300.000 banen extra in 2020
http://www.fnv.nl/themas/arbeidsparticipatie/nieuws/Banenplan1/

Banenplan 2014 Werk op 1
http://www.fnv.nl/site/media/images/1283/189119/Banenplan_2_juli_2014.pdf

In het banenplan van de vakbonden wijzen zij o.a. op de mogelijkheid van een verlaging van de premieafdracht van werkgevers om zo voor meer banen te zorgen. (pagina 5) Dit sluit aan bij één van de ideeën van Geen Woorden maar Banen te weten een generieke en specifieke verlaging van de werkgeverspremies om arbeid goedkoper te maken (de bruto loonkosten te verlagen) zodat er meer banen komen.

Voor de volledige lijst met 58 voorstellen van de vakbonden zie het document.


Groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
Startpagina GeWoMaBa:
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
https://twitter.com/GeWoMaBa
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten